Prodata Vakufska banka, poznata i cijena

0

Danas je na Sarajevskoj berzi trgovano sa oko 73 posto dionica Vakufske banke, za iznos od 17,2 miliona KM.

“Ostvaren je promet dionicama emitenta VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO u iznosu od 17.202.489,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 31,00 KM”, podaci su berze.

Prodate dionice do danas su pripadale kompaniji Badeco Adria (bivša Fabrika duhana Sarajevo).

Zna se da je Konkurencijsko vijeće BiH u aprilu odobrilo ASA Financeu, članu ASA Grupacije, preuzimanje Vakufske banke.

Ovo preuzinanje danas je realizovano.