ProCredit i Razvojna Banka FBiH: Značajna podrška mikro, malim i srednjim preduzećima – kreditna linija s fiksnom kamatom

0

ProCredit Bank, kao vodeća banka za finansiranje vrlo malih, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Bosni i Hercegovini, je uz podršku Svjetske banke potpisala  realizaciju kreditne linije preko Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 10 miliona KM sa fiksnom kamatnom stopom.

Svrha ove linije je nastavak podrške poslovanju MMSP u zemlji. Pored ovog ugovora, ProCredit Bank je u protekle tri godine pokrenula niz drugih inicijativa kako bi pomogla preduzećima da, u vrijeme velikih ekonomskih izazova, pronađu adekvatno finansiranje za očuvanje stabilnosti i unapređenje poslovanja. Uz ovu kreditnu liniju, spektar opcija za privrednike se sada značajno proširuje, i to po vrlo povoljnim uslovima.

Ko ispunjava kriterijume?

Kreditna linija je namijenjena MMSP koja su pretrpila najmanje 20% pada bruto prihoda ili imaju otežan pristup finansiranju a uključuju žene, mlada preduzeća i preduzeća u manje razvijenim regijama. Kreditna linija omogućava finansiranje MMSP po povoljnim uslovima  uz fiksiranje kamatne stope na period do 12 godina. Kako bi se kvalifikovali za kredit, vrlo mala, mala i srednja preduzeća moraju imati prethodno iskustvo u aktivnosti koja se finansira te  biti u vlasništvu privatnih pravnih i fizičkih lica sa više od 50% kapitala. Također, MMSP moraju ispunjavati jedan od dva kriterijuma:

  • MMSP koja su imala pad bruto prodaje/prihoda od najmanje 20% u drugom kvartalu 2020. u odnosu na drugi kvartal 2019. godine ili smanjenje bruto prodaje/prihoda u tekućoj fiskalnoj godini u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu ili
  • MMSP  u vlasništvu žena, mlade kompanije (do 5 godina od osnivanja), te  kompanije iz  manje razvijenih regija u BiH koje imaju otežan pristup finansiranju.

Partneri bosanskohercegovačke privrede od 1997. godine

ProCredit Bank se, kao vodeća banka za finansiranje vrlo malih, malih i srednjih preduzeća, zalaže za podršku i razvoj ovog sektora.

Amina Durmo Trlin, članica Uprave ProCredit Bank, objašnjava: “ProCredit Bank nastavlja kontinuirani  fokus na podršku MMSP sektoru u Bosni i Hercegovini, a posebno u ovom, za poslovanje izazovnom vremenu.“ Dodala je i da je ova kreditna linija, između ostalog, namijenjena  preduzećima koja su bila finansijski zdrava prije pandemije, ali koja su zbog nje pretrpjela pad prihoda. “U ProCredit Bank smo svjesni izazova s kojima se suočavaju naši klijenti, posebno mikro, mala i srednja preduzeća. Želimo pružiti podršku tim preduzećima ne samo da se oporave, nego i da zajedno napravimo čvrstu osnovu za budućnost i uspješno poslovanje. I ova kreditna linija je dio napora banke da pruži adekvatnu podršku za oporavak MMSP sektora u Bosni i Hercegovini ne samo nakon teških ekonomskih posljedica pandemije, nego i u ovom trenutnom vremenu neizvjesnosti koja je prisutna na tržištu. Pristup sredstvima sa fiksnom kamatnom stopom će osigurati stabilnost i predvidivost poslovanja naših klijenata”, naglasila je Durmo Trlin.

Posebna pažnja kroz ovu kreditnu liniju je posvećena podršci ženama, mladim preduzetnicima i preduzetnicama i preduzećima u manje razvijenim regijama.  „Kao banka koja posluje s ovim sektorom više od 25 godina, nastojimo ponuditi rješenja firmama sa otežanim pristupom finansijskim sredstvima. Kreditna linija je samo jedan dio naših napora da pružimo potrebnu podršku i pokažemo da smo tu za naše klijente. Pozivamo sve zainteresovane da se jave našim savjetnicima za klijente, jer smo uvjereni da ćemo zajedno uspjeti da prevaziđemo izazove i stvorimo uspješnu budućnost za sve”, poručuju iz ProCredit Bank.

Za dodatne informacije o navedenoj kreditnoj liniju kontaktirajte ProCredit Bank putem e-mail adrese business_bh@procreditbank.ba ili posjetite www.procreditbank.ba