Banjaluka donijela mjere za podršku preduzetnicima pogođenim krizom

0

Štab za vanredne situacije u Banjaluci danas je usvojio niz ekonomskih mjera podrške poslovnim subjektima, pogođenih epidemiološkom krizom:

  • Kako bi se zadržala radna mjesta, Grad Banjaluka nastaviće sve planirane javne radove i investicije, u okvirnoj vrijednosti od 39 miliona KM;
  • Grad će, preko gradskog Garantnog fonda, snositi puni trošak kamata za sve poslovne subjekte i preduzetnike, pogođene krizom (primjer: ako neki frizer ili drugi preduzetnik, koji sada ne može da radi, po okončanju krize podigne kredit u banci da bi ponovo pokrenuo rad ili izmirio obaveze na ime plata i ostalog, Grad će mu platiti svu kamatu na taj kredit);
  • Za ove svrhe biće izdvojeno 500.000 KM, a procjenjuje se da će na ovaj način moći da se pokriju krediti do 10 miliona KM. U narednim danima, tražiće se način da se taj iznos dodatno uveća;
  • Više od milion KM biće usmjereno u subvencije poljoprivredi, sa ciljem sijanja što većih površina (mijenjaju se postojeće linije podrške poljoprivrednicima);
  • Grad se odriče zakupnine na ime bašti ugostiteljskih objekata, poslovnih prostora u vlasništvu Grada, te uvodi niz povlastica za uslužne sektore, pogođene krizom (povlastice se odnose na mart, april i maj);
  • Naknade od članstva u upravnim odborima i sličnim tijelima preusmjeravaju se u republički fond, namjenjen saniranju posljedica krize;
  • Privatnim zakupcima preporučeno da se odreknu zakupnina poslovnim sektorima, koji ne mogu da rade u aktuelnim okolnostima.