Privredna štampa d.o.o Sarajevo obilježava 45 godina uspješnog poslovanja

0

Privredna štampa d.o.o. ove godine obilježava svoj 45. rođendan. S pravom možemo reći da je istorija modernog privrednog novinarstva u BiH 1972. godine započela sa izdavanjem Privrednih novina  (danas Poslovnih novina) koje su onda bile nedeljni stručni informativni list za privredna pitanja.

Te godine objavila je i prvu monografiju privrede Bosne i Hercegovine, a  već slijedeće godine u sklopu Privrednih novina počeo se izdavati i ZIPS, koji je vremenom prerastao u samostalno izdanje uz koje se štampala i stručna literatura.

Bogat opus izdavačke djelatnosti tokom godina postojanja obilježile su novine pod nazivom Tribina male privrede, Pronalazač, glasnici privrednih komora u BiH. Krajem 90-tih godina Privredna štampa pokreće i prvi moderni bosanskohercegovački informatički magazin, pod nazivom INFO magazin, kao i magazin Banke u BIH,  te časopis Carine i carinski propisi,  i još niz stručnih izdanja za koje je postojala potreba na tržištu.

Spajajući dva vijeka postojanja Privredna štampa je uspjela da opstane i u najtežim vremenima i u novom mileniju prilagodila se trendovima elektronskog izdavaštva i informisanja preko svog portala.

„45 godina postojanja je prilika da se zahvalimo vjernim čitaocima naših izdanja: ZIPS-a, Poslovnih novina, Sudske prakse koji su nam ukazali povjerenje i bili uz nas tokom svih ovih godina. Slijedeći trendove još prije više od četiri decenije prvi smo na ovim  prostorima pokrenuli ZIPS, stručno-ekonomski informativni časopis za računovodstveno-finansijske djelatnike i pravnike koji obrađuje problematiku iz računovodstva, revizije, poreza, poslovnih finansija, plaća i naknada, javnih nabavki, građanskog, privrednog i upravnog prava, vanjskotrgovinskog poslovanja, carina itd. Skoro 15 godina izdajemo i Sudsku praksu, koji je na ovim prostorima prvi stručno-informativni časopis za sudsku, upravnu i privredno-prekršajnu praksu. Čitaocima nudimo i respektabilnu ediciju od preko 50 stručnih izdanja (knjiga) koje zaokružuju naš bogat izdavački program. Sve ovo nas čini liderom u pouzdanom, stručnom i pravovremenom informisanju o zakonskim i drugim propisima i upućivanju na način njihove primjene u praksi,“ rekao je Almir Alispahić, direktor Privredne štampe.

Pomenimo i da se u okviru Poslovnih novina realizuju značajni projekti na nivou BiH, među kojima je i “Izbor 100 najvećih kompanija u BiH”, koji je poznat i van granica naše države.

Kako ističe direktor Alispahić ove godine obilježiće se još jedan rođendan, a to je 30-ti izbor 100 najvećih u BiH, kada će se zajedno sa predstavnicima privrede i institacija vlasti u BiH, dugogodišnjim saradnicima i kilijentima obilježiti jubileji Privredne štampe iz Sarajeva.