Privredna komora FBiH partner konferencije ‘Adriatic Wood Days’

0

Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine (PK FBiH) partner je konferencije “Adriatic Wood Days” (AWD) koja će u Dubrovniku 3. i 4. decembra okupiti učesnike iz srednje i jugoistočne Europe koji su povezani sa preradom drveta.

Predstavnici PK FBiH, šumarstva i drvoprerađivačkog sektora, te obrazovnih institucija iz FBiH učestvovat će na konferenciji sa prezentacijama i kao učesnici na panelima.

Na skupu će se diskutovati o najaktuelnijim temama na šumi baziranog sektora sa eminentnim predavačima iz Bruxellesa, EU i regije. Programski naglasak je na temi budućih sektorskih strategija, te povlačenju sredstava za razvoj iz EU fondova.

Neke od tema na AWD su: trgovina drvetom i marketing šumskih i drvnih proizvoda, gospodarenje šumama, opremanje hotelskih enterijera i produkt dizajn, veća upotreba drveta u graditeljstvu, budućnost biomase i obnovljivih izvora energije, R&D i EU projekti…

Na konferenciji će se kompanijama omogućiti uvid u tržišna kretanja, a to će također biti prilika da se nacionalne institucije koje su odgovorne za pripremu budućih politika i strategija susretnu sa predstavnicima privrede, klastera, nevladinim sektorom i razmjene mišljenja.

Sektorski događaj o drvnoj industriji u JI Evropi i na Mediteranu organizira Hrvatski drvni klaster, vodeće udruženje u sektoru prerade drveta u Hrvatskoj.

Fena