Priprema se gradnja još jedne dionice: Autoputem sve do Konjica

0

JP Autoceste FBiH objavilo je javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina na trasi dionice autoputa između Tarčina i Konjica. 

Oglas je objavljen u sklopu priprema za gradnju ove dionice koja će se nadovezati na postojeći dio autoputa koji ide od Zenice, preko Sarajeva, pa sve do Bradine, izvještava BiznisInfo.ba.

Izgradnjom dionice do Konjica, putovanje od Sarajeva, Zenice i drugih gradova u Bosni ka Hercegovini i Jadranu dodatno će se skratiti.  Zenica i Sarajevo će biti spojeni autoputem s Konjicem.

Podsjetimo da je u septembru prošle godine puštena u promet dionica autoceste od Tarčina do Bradine, uključujući novi tunel Ivan, koja je duga nešto manje od 7 kilometara.

Njenim puštanjem više nema potrebe prelaska prijevoja Ivan a autoput je stigao do Bradine, nakon čega ostaje još svega 13 kilometara vožnje do Konjica.

– Javno preduzeće Autoceste FBiH  Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Tarčin-Konjic na Koridoru 5C, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH – stoji u oglasu.

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa od  24. novembra 2022. godine utvrđen je javni interes za izgradnju dionice Tarčin-Konjic na Koridoru 5C.