Prijedlog zakona o turizmu KS upućen u skupštinsku proceduru: Uređenjem djelatnosti do bolje ponude

0

Okončanjem javne rasprave koja je uslijedila nakon što je Skupština Kantona u decembru 2015. godine donijela nacrt zakona, Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Prijedlog zakona o turizmu Kantona Sarajevo koji će se naći na sjednici Skupštine zakazanoj za 27. april ove godine.

Uređenje oblasti turizma spada u zajedničku nadležnost Federacije Bosne i Hercegovine i kantona, i s obzirom da federalni Zakon o turističkoj djelatnosti nije tretirao nadležnost kantona, ukazala se potreba da Kanton Sarajevo sa određenim specifičnostima zakonski uredi ovu djelatnost.

Nepostojanje zakonskog okvira za funkcioniranje turističkih zajednica nakon presude Ustavnog suda koja je utvrdila da dotadašnje uređenje ove materije nije saglasno Ustavu FBiH, a  kako to do danas nije zakonski uokvireno, takođe ide u prilog zakonskom uređenju turističke djelatnosti u Sarajevu.

Ministarstvo privrede, kao nosilac pripreme ovog Zakona, ističe da će donošenje ovog zakona doprinijeti bržem razvoju turizma kroz podizanje kvalitete turističke ponude, da će obezbijediti bolji inspekcijski nadzor ove oblasti te ustanoviti svrsishodno trošenje sredstava u ovoj privrednoj grani. On će suzbiti i smanjiti sivu ekonomiju u ovoj oblasti, dati bolju zaštitu korisnicima turističkih usluga, povećati budžetske i vanbudžetske prihode, zaštititi tržišno natjecanje i doprinijeti većoj  profesionalizaciji djelatnosti.

Zakon predviđa donošenje planskih dokumenata u ovoj oblasti – Strategije razvoja turizma, Marketing plana turizma, Plana njegove promocije kao i Strategije razvoja turizma jedinica lokalne samouprave. On definiše obuhvat turističke usluge, njene subjekte, putničke agencije, njihove usluge i minimalne tehničke uslove, jamčevine za aranžmane i potvrde o njihovom osiguranju. Propisuje načine izdavanja licenci za obavljanje djelatnosti, ulogu i uslove za obavljanje poslova turističkih vodiča, uređuje oblast seoskog turizma.

Takođe  reguliše okvire  turističke djelatnosti na području Kantona, kao i osnivanje i rad turističkih zajednica. U zakonu su propisani ciljevi osnivanja, njena djelatnost i zadaci, pravni status, javnost rada, organi upravljanja, finansiranje i prihodi boravišne takse i način plaćanja, način prijave i odjave turista, način korištenja i raspoređivanja boravišne takse, obaveza Turističke zajednice da djeluje po zakonima u oblasti javnih nabavki.  Zakon predviđa ostvarivanje nadzora nad radom kao i kaznene odredbe u slučajevima kršenja ovoga Zakona.