Prijedlog sporazuma BiH i Srbije o autoputu

0

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autocesta/brza  cesta Sarajevo – Beograd Sarajevo, sa Izvještajem o obavljenim pregovorima.

Sporazumom se definira koordiniranje aktivnosti na realizaciji Projekta izgradnje autoceste/brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo, kao i plan aktivnosti u vezi sa izgradnjom međudržavnog mosta preko rijeke Save, na lokaciji Sremska Rača – Rača, zajedničke tačke autoceste/brze ceste  na granici Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Dvije države, u skladu sa ovim sporazumom, saglasne su da dogovaraju plan aktivnosti u vezi sa izgradnjom novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Sremska Rača – Rača i izgradnjom/rekonstrukcijom graničnog prijelaza  na lokaciji Kotroman – Vardište.      

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.