Prihvaćen ugovor o grantu za koridor “Pet ce”

0

Predsjedništvo BiH prihvatilo je danas Ugovor o grantu za Koridor “Pet ce” između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan.

Na današnjoj sjednici odobreno je zaključivanje memoranduma o saradnji u oblasti sporta između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Slovenije, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Odobreno je i zaključivanje memoranduma o razumijevanju o saradnji u oblasti veterinarstva sa Iranom i Vladom Azerbejdžana, memoranduma o razumijevanju o poslovnim aranžmanima između Ministarstva komunikacija i transporta BiH i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj Međunarodnog transportnog foruma.

Predsjedništvo BiH prihvatilo je Sporazum o statusu između BiH i EU o aktivnostima koje Sprovodi Agencija za evropsku graničnu i obalsku stražu na teritoriji BiH.

Usvojen je zaključak da će BiH na generalnoj debati 74. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja će biti održana u NJujorku od 24. do 30. septembra, predstavljati delegacija BiH sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH na čelu.