Prihodi od indirektnih poreza veći za 515 miliona KM

0

Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci 2023. godine iznosili su 7 milijardi i 864 miliona KM i veći su za 515 miliona KM ili 7% u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 7 milijardi i 349 miliona KM.

Samo u septembru 2023. godine prikupljeno je 932 miliona KM indirektnih poreza što je za 19 milion KM više u odnosu na septembar 2022. godine.

Nakon što je UIO privredi vratila 1 milijardu i 613 miliona KM po osnovu povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-septembar 2023. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi i 251 miliona KM i veći su za 442 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za isti period 2022. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-septembar 2023. godine raspoređen je iznos od 762 miliona KM. Fedearciji BiH u devet mjeseci 2023. godine raspoređeno je 3 milijarde i 394 miliona KM, Republici Srpskoj 1 milijardu i 864 miliona KM i Brčko distriktu 189 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu januar-septembar 2023. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 166 miliona KM, Republika Srpska 109 miliona KM i Distrikt Brčko 5,6 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.