Prihodi od indirektnih poreza porasli za 5,7 posto

0

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH je u prvih pet mjeseci 2017. godine prikupila dvije milijarde i 690 miliona KM. 

To je za za 145 miliona KM ili 5,69 posto više u odnosu na isti period 2016. godine, kada su iznosili dvije milijarde i 545 miliona KM.

U maju 2017. godine prikupljeno je 577 miliona KM indirektnih poreza, što je za 58 miliona KM više u odnosu na maj 2016. godine.

Nakon izvršenih povrata PDV-a poreskim obveznicima koji su u prvih pet mjeseci 2017. godine iznosili 504 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-maj 2017. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su dvije milijarde i 185 miliona KM i veći su za 68 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-maj 2017. godine raspoređen je iznos od 306 miliona KM, Federaciji BiH je raspoređeno jedna milijarda i 190 miliona KM, Republici Srpskoj je raposređeno 610 miliona KM, i Distriktu Brčko je raspoređeno 66 miliona KM.

U tablici ispod se nalazi prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za period januar-maj 2017. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu januar-maj 2017. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 29,5 miliona KM, Republika Srpska 19,5 miliona KM i Distrikt Brčko BiH 1 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.