Prestala da važi Uredba o marži na naftne derivate u RS

0

Vlada Republike Srpske donijela je danas Uredbu o prestanku važenja Uredbe o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata, a koja je bila donesena tokom vanrednog stanja proglašenog usljed pandemije virusa korona.

– Razlog za propisivanje ove mjere je bila prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih trgovaca naftnim derivatima, sa ciljem zaštite ekonomskih interesa građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta u periodu proglašenog vanrednog stanja u Republici Srpskoj, usljed pandemije korona virusom – saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću.

Budući da su se odnosi ponude i potražnje i kretanja cijena naftnih derivata stabilizovali, te uvažavajući činjenicu da je formiranje cijena robe i usluga na tržištu Republike Srpske slobodno prema uslovima tržišta, da je vanredno stanje ukinuto, stekli su se uslovi za prestanak važenja Uredbe o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata.

Podsjetimo da je i Vlada Federacije BiH krajem prošlog mjeseca izmijenila Odluku o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine kojom prestaje važenje odluke o utvrđivanju marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate.