Predstavljen pregled poslovanja privrednih subjekata u FBiH za 2017.

0

Finansijsko-informatička agencija FBiH – FIA danas je prezentirala pokazatelje finansijskog poslovanja, uporedne preglede podataka na nivou Federacije BiH, po kantonima i privrednim granama osnovu podataka iz Registra finansijskih izvještaja za 2017. godinu.

Tom prilikom direktor FIA Esad Mahmutović govorio je  o radu, postignutim rezultatima, proizvodima i uslugama Agencije, te finansijskim pokazateljima u periodu od tri godine (od 2015. do 2017. godine) i određenim pokazateljima iz Jedinstvenog registra računa Federacije BiH.

U dokumentu “Pregled finansijskog poslovanja preduzeća FBiH u 2017. godini” namijenjenom opštoj informiranosti, planerima i donosiocima odluka iz domena makroekonomskog menadžmenta, predstavjeno je pet serija podataka i pokazatelja. 

“Prema podacima FIA, finansijske izvještaje za 2017. godinu predale su 22.343 privredna društva, 8.496 udruženja građana,  35 banaka, 1.593 budžetske organizacije, 12 fondova i 17 osiguravajućih kuća. No, prema podacima do kojih je došla FIA 26.822 obveznika predaje finansijskih izvještaja nisu predala finansijski izvještaj za 2017. godinu”, kazao je Esad Mahmutović, direktor FIA-e novinarima na press konferencija.

Direktor Mahmutović predstavio je novinarima pokazatelje finansijskog poslovanja privrednih društava u FBiH, na osnovu finansijskih izvještaja za posljednje tri godine .

“Iz pokazatelja do kojih smo došli obradom podataka iz finansijskih izvještaja trend rasta je prisutan u FBiH u protekle tri godine i to u porastu broja kompanija, vrijednosti ukupne imovine, vrijednosti prihoda, prihodima od izvoza, broja zaposlenih, broja kompanija sa ostvarenom dobiti, kao i ukupne ostvarene dobiti. Smanjuje se broj kompanija sa gubitkom, kao i ukupni iznos gubitka u kompanijama u FBiH u protekle tri godine”, rekao je Mahmutović.  

Direktor je predstavio i pokazatelje po kantonima prema kojima je najveći broj kompanija registriran na području Kantona Sarajevo 7.350, a Sarajevski kanton prednjači i prema broju zaposlenih  -105.762.

Kada su u pitanju privredne grane, najviše kompanija je registrirano u oblasti trgovine na veliko i malo, a ova privredna grana zajedno sa prerađivačkom inudstrijom zapošljavaju gotovo  50 posto ukupno zaposlenih u FBiH.  Više od 65 posto prihoda od izvoza ostvari prerađivačka industrija, dok najveću dobit ostvaruju kompanije na veliko i malo.   

Direktor Mahmutović je skrenuo pažnju da je prema pokazateljima FIA, u 2016. Godini  1.306 kompanija sa blokiranim računima, 2017. godini 109, a u 2018. još nije blokiran nijedan račun kompanija, tako da tvrdnje o više od 70.000 blokiranih računa nisu relevantne. 

“Jedan od ključnih razloga uspostave i vođenja Registra finansijskih izvještaja, jeste stvaranje uslova za korištenje podataka u svrhu generisanja poslovnih informacija. U prvoj seriji finansijskog poslovanja predstavljeni su osnovni trendovi finansijskog poslovanja kompanija na nivou FBiH, kako za velike, tako za male i srednje kompanije. Korištenjem iste metodologije u drugoj i trećoj seriji analizirali smo trendove finansijskog poslovanja, kao zbirne iskaze, odnosno napravili smo “top-liste” kompanija po kantonima, tj. područjima djelatnosti, kao zasebnim kategorijama. Upotrebljivost ovog pregleda poslovanja dodatno je unaprijeđena sa skraćenim agregatnim bilansom stanja i uspjeha za sve kategorije privrednih subjekata u FBiH. Naposlijetku, u posljednjoj seriji za sve kategorije, predstavili smo trendove vrijednosti karakterističnih pokazatelja racio finansijske analize, kojima se nastoji predstaviti kvaliteta poslovanja kompanija u Federaciji BiH”, izjavio je Mahmutović.

Finalni cilj i ishodište strateškog opredjeljenja FIA-e, kroz prerastanje u agenciju za poslovne registre, sa jedne strane, ali i obaveza koju će Bosna i Hercegovina preuzeti u postupku pridruživanja EU, sa druge, trebao bi biti povezivanje poslovnih registara FIA-e sa sistemom Evropskog poslovnog registra.