Predložena nova lokacija za Penny plus u Velešićima

0

Na inicijativu Općinskog načelnika Hasana Tanovića i premijera Vlade Federacije BiH Fadila Novalića u zgradi Općine Novo Sarajevo, prošle sedmice je održan sastanak na temu nastavka realizacije projekta izgradnje Prve transverzale.

Sastanku su, osim Tanovića i Novalića, prisustvovali predstavnici JP Željeznice FBiH, JP Ceste Federacije BiH, Vlade Kantona Sarajevo, Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom, prezentiran je prijedlog rješenja problema sa izmještanjem objekata firme Penny plus, a koji se trenutno nalaze na trasi izgradnje I transverzale.

Predložena je nova lokacija u neposrednoj blizini, u skladu sa važećim Regulacionim planom, a  koja je dijelom u vlasništvu JP Željeznice FBiH.

Pored ovog projekta, na sastanku je prezentiran i idejni projekat izgradnje brze gradske ceste koja se treba spojiti sa I transferzalom, Velešićima i dalje prema Vogošći, a gradila bi se uz željeznički koridor. Izradu idejnog projekta finansira Vlada Federacije BiH.

Načelnik Tanović i premijer Novalić dogovorili su da će se nastaviti intenzivnija saradnja sa svim ključnim subjektima u realizaciji pomenutih projekata kako bi se prevazišli potencijalni problemi i na vrijeme reagovalo.