Pozitivne ocjene za Centralnu banku BiH od EK-a i ECB-a

0

Evropska komisija i Evropska centralna banka dale su pozitivne ocjene za aktivnosti Centralne banke BiH koje su se odvijale tokom prošle godine u izuzetno složenim uslovima pandemije, jer je nastavila da održava punu konvertibilnost domaće valute uprkos izazovima povezanim s ekonomskim posljedicama izazvanim virusom korona.

“Monetarna politika se i dalje zasniva na aranžmanu valutnog odbora koji uživa visok nivo kredibiliteta kod šire javnosti i ključna je za monetarnu stabilnost koja se temelji na nezavisnosti Centralne banke”, ocijenjeno je tokom Ekonomskog i finansijskog dijaloga između EU i zapadnog Balkana i Turske, koji je juče održan.

Evropska centralna banka je u svojoj godišnjoj ocjeni u vezi sa monetarnom politikom i finansijskom stabilnosti istakla da je Centralna banka BiH napravila ključni napredak na realizaciji smjernica koje su formulisane prethodne godine u okviru Ekonomskog dijaloga između EU i zapadnog Balkana i Turske.

“Puna konvertibilnost domaće valute je nastavljena da se sprovodi bez ikakvih turbulencija, što je pogotovo važno u kompleksnom institucionalnom ambijentu u BiH, te se daje preporuka da se nastavi sa takvom praksom i osigura puna nezavisnost Centralne banke BiH”, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

U saopštenju se dodaje da su tokom 2020. godine uspostavljena dodatna analitička istraživanja vezana za inflaciona očekivanja i kreditne aktivnosti koja se redovno sprovode.

“Makroekonomski model je razvijen i na osnovu njega Centralna banka BiH sprovodi i objavljuje makroekonomske projekcije. Evropska centralna banka ističe da je usvajanje Zakona o osiguranju depozita u BiH važno za jačanje regulatornog bankarskog sistema”, navedeno je u saopštenju.

Evropska komisija je pohvalila aktivnosti Centralne banke BiH u oblasti statistike i napredak vezan za statistiku finansija vlasti, jer je od oktobra prošle godine, napravljen važan korak dostavljanjem podataka prema Eurostatu.