Povećanje putnika i tereta u željezničkom prevozu FBiH

0

U željezničkom putničkom prijevozu u Federaciji BiH je u periodu VII-IX 2021. godine prevezeno ukupno 63.276 putnika i ostvareno 5.686.622 putničkih kilometara, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 137,9 posto prevezenih putnika, a ostvareni putnički kilometri veći su za 147,2 posto, saopćeno je iz Federalnog zavoda za statistiku.

Od toga, u unutrašnjem putničkom prijevozu broj prevezenih putnika veći je za 137,9 posto, a ostvareni putnički kilometri veći su za 147,2 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

U željezničkom teretnom  prijevozu u trećem ovogodišnjem kvartalu prevezeno je 2.054.605 tona robe, a ostvareno 211.164.021 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 9,4 posto tona prevezene robe i više za 36,2 posto tonskih kilometara.

Od toga, u unutrašnjem teretnom prijevozu prevezeno je manje za 5,4 posto tona robe, a ostvareni tonski kilometri veći su za 11,3 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

U međunarodnom teretnom prijevozu prevezeno je više za 46,5 posto tona robe, a ostvareni tonski kilometri veći su za 51,2 posto u odnosu na isti period 2020. godine, saopćio je Federalni zavod za statistiku.