Povećanje akciza dovešće do smanjenja radnih mjesta

0
Privrednici iz BiH na koje se odnosi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama smatraju da će povećanje akciza dovesti do smanjenja cijena, što će prouzrokovati smanjenje potrošnje, a time i smanjenje radnih mjesta, te uplatu doprinosa u određene fondove.
Predsjednik Grupacije proizvođača piva pri Spoljnotrgovinskoj komori /STK/ BiH Edin Ibrahimpašić rekao je da će povećanje akciza na pivo dodatno otežati poslovanje ove grane privrede.
Nakon okruglog stola o Nacrtu, koji je usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Ibrahimpašić je naglasio da kada se planirano povećanje akciza doda na postojeću stopu, ukupno povećanje će biti veće od 60 odsto, što predstavlja veliko povećanje, samim tim što je 2014. godine već sprovedeno povećanje akciza od 25 odsto.
“Ovo povećanje, zajedno sa PDV-om, dodalo bi 1,76 KM na cijenu gajbe piva. Ovakvo povećanje akcize sigurno će ugroziti poslovanje domaćih proizvođača i izazvati pad prodaje domaćeg piva u BiH, čime se direktno smanjuju uplate u budžet po osnovu svih izvornih akciznih prihoda”, istakao je Ibrahimpašić na konferenciji za novinare u Sarajevu.
On je rekao da proizvođači iz BiH pozdravljaju reformsku agendu, ali da povećanje akciza na pivo od 15 feninga po litru nije dio strategije o akcizama u BiH.
Prema njegovim riječima, u reformskoj agendi, u dijelu koji se odnosi na javne finansije, oporezivanje i fiskalnu održivost, navedeno je da bilo koje povećanje indirektnih poreza može doći na red tek nakon što se iscrpe mogućnosti rezova u obimu javne potrošnje ili unapređenja u naplati prihoda.
Potpredsjednik Glavnog odbora Udruženja tereta pri STK Jovo Cvijić naveo je da će, ukoliko dođe do povećanja akciza na gorivo, prevoznici roba i putnika napraviti radikalne poteze, odnosno da će blokirati institucije, te važne raskrsnice i saobraćajnice.
Cvijić, koji je i predstavnik Odbora Udruženja prevoznika putnika STK, rekao je da je ovoj grani privrede jedan od najvećih troškova nafta, osim putarine koja se plaća u BiH i državama kroz koje se obavlja transport roba i putnika.
Prema njegovim riječima, u BiH postoji 500 registrovanih firmi koje se bave isključivo međunarodnim transportom, a koje raspolažu sa 5.000 voznih jedinica.
“Kada se tome dodaju i privatni prevoznici, koji po zakono mogu imati dvije do tri vozne jedinice, dobije se još 5.000 voznih jedinica i sve one podrazumijevaju 10.000 priključnih vozila. Kada se sve sabere i pomnoži sa količinom potrošenog goriva na pređenom putu u BiH, dođemo do nevjerovatne cifre koja se inkasira u budžet BiH”, rekao je Cvijić.
Prema njegovim riječima, kad se sve uzme u obzir, uvođenjem nove akcize dodatno se “ubija već ubijeno”, odnosno srlja se u novu propast i neizvjesnost.
 Direktor Sektora privrede STK BiH Ognjenka Lalović rekla je da će zajednički stav svih učesnika današnjeg okruglog stola biti dostavljen relevantnim institucijama u BiH, prvenstveno Savjetu ministara, te da će biti zatražen hitan sastanak sa resornim ministrima, kako bi bilo predočeno kakve će efekte na određene grane privrede BiH izazvati moguće povećanje akciza.
Lalovićeva je navela da je na okruglom stolu učestvovalo više od 40 predstavnika privrednih subjekata, najviše iz realnog sektora, te predstavnici grupacija i asocijacija koje djeluju o okviru komorskog sistema u BiH.