Potrošačke cijene u julu niže za 0,6 posto

0

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u julu su u prosjeku bile niže za 0,6 posto u odnosu na juni.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su bili jeftiniji za 1,4 posto, odjeća i obuća za 4,5 posto, namještaj i aparati za domaćinstvo za 0,1 posto, prevoz za 0,2 oposto, a ostala dobra i usluge za 0,4 posto, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

U odnosu na juni, u julu su u prosjeku poskupjeli alkoholna pića i duvan za 1,8 posto, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2 posto, rekreacija i kultura za jedan posto, a zdravstvo, te restorani i hoteli za po 0,1 posto.

Nivo cijena u julu, u odnosu na isti mjesec prošle godine, bio je veći za 0,5 posto.

Hrana i bezalkoholna pića u prosjeku su bili skuplji za 1,2 posto, alkoholna pića i duhan za šest posto, stanovanje i režijski troškovi za 3,2 posto, a prevoz za 0,1 posto.

Zdravstvo, rekreacija i kultura, obrazovanje, te restorani i hoteli u prosjeku su bili skuplji za po 0,7 posto.

U julu ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, odjeća i obuća su u prosjeku bili jeftiniji za 10,3 posto, namještaj, aparati za domaćinstvo i redovno održavanje kuće, te komunikacije za 0,7 posto.

Ostala dobra i usluge u prosjeku su bila jeftinija za 0,9 posto.