Potpisan ugovor koji regulira prava za 4000 radnika u telekomima

0

Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić i predsjednik Sindikata BH Telecoma Fikret Alić potpisali su u ponedjeljak u Mostaru Granski kolektivni ugovor za područje djelatnosti telekomunikacija kojim su regulirana prava za oko četiri hiljade radnika u BH Telecomu i HT-u Mostar.

Ministar Lasić istaknuo je kako potpisani kolektivni ugovor ne podrazumijeva rast troškova, kao i da je usklađen sa Zakonom o radu Federacije BiH, te da su njime regulirana prava radnika u preduzećima BH Telecom i HT Mostar za iduće dvije godine.

Po njegovim riječima, pregovarački proces započeo je krajem 2016. godine te je nastavljen početkom prošle godine.

“Krajem maja ove godine postignuta je saglasnost oko teksta kolektivnog ugovora koji je danas i potpisan. Tekst je u najvećem dijelu u skladu s pregovaračkom pozicijom utvrđenoj u Vladi Federacije BiH, koja je za cilj imala da harmonizira prava u svim javnim poduzećima”, pojasnio je Lasić.

Naglasio je da su koeficijenti utvrđeni u rasponima što, po njegovom mišljenju, daje mogućnost upravama da u slučaju značajnijih poremećaja u poslovanju mogu dodatno smanjiti troškove.

Ocijenio je kako će ovim kolektivnim ugovorom biti ostvarene značajne uštede u BH Telecomu i HT-u Mostar kroz Pravilnik o radu nakon isteka ranijeg Granskog kolektivnog ugovora.

Utvrdio je kako je otkazni rok u slučaju privatizacije ili restrukturiranja harmoniziran s drugim javnim poduzećima, te da je mogućnost davanja posebne otpremnine u skladu sa Zakonom o radu, značajno limitirana.

Lasić je ocijenio kako će implementacija ovog kolektivnog ugovora, zajedno s restriktivnom politikom novog zapošljavanja, vodit višemilionskim uštedama što će omogućiti daljnju stabilizaciju i poslovanje oba javna poduzeća.

Predsjednik Sindikata BH Telecoma Fikret Alić istaknuo je da su kao radnici zadovoljni što su zaključili ovaj kolektivni ugovor, iako je došlo do kompromisnog umanjenja određenih prava.

Govoreći o tim umanjenjima, naveo je kako je riječ o značajnim umanjenjima koja su uzrokovana promjenom zakonskih rješenja, odnosno nametanjem oporezivanja toplog obroka i regresa.

“Bilo je određenih umanjenja po pitanju socijalnih davanja koja smo jednostavno morali harmonizirati s ostalim državnim kompanijama”, naglasio je Alić.

Utvrdio je kako je najveći problem bio definiranje tehnološkog viška i prava radnika u slučaju tehnološkog viška, a što su uspjeli kompromisno riješiti i dogovoriti s predstavnicima Vlade Federacije BiH.

Fena