Potpisan CETA sporazum sa Kanadom

0

Evropska unija i Kanada potpisale su danas sporazum o slobodnoj trgovini koji treba da doprinese privrednom rastu i zapošljavanju, ali još oko 40 nacionalnih i regionalnih parlamenata u Evropi mora da verifikuje sporazum da bi u potpunosti stupio na snagu.

Pregovori o prihvatanju sporazuma nisu prošli bez problema jer se potpisivanju usprotivila belgijska Valonija. Sporazum sa Valonijom je postignut u četvrtak, a parlamet Valonije izglasao je saglasnost u petak. Kanadski premijer Džastin Trudo potpisao je sporazum zajedno sa predstavnicima evropskih institucija, a za Kanadu je ovaj sporazum naročito važan zato što će moći da smanji zavisnost od američkog tržišta.

Sveobuhvatni ekonomski i trgovinski sporazum /CETA/ treba djelomično da stupi na snagu početkom 2017. godine kada će se ukinuti većina uvoznih dadžbina. Otava i Brisel su još 2013. godine dogovorili okvirni sporazum o slobodnoj trgovini. Protivnici ovog aranžmana vjeruju da će sporazum negativno uticati na standarde u zaštiti životne sredine, radničkih prava, zdravlja i opšte sigurnosti.