Postignut dogovor o raspodjeli prihoda od putarine

0

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UO UIO) BiH postigao je danas dogovor o raspodjeli prihoda od putarine.

Na sjednici u Banjoj Luci donesena je privremena odluka po kojoj će Federaciji BiH biti raspoređeno 59 posto prikupljenih prihoda, RS-u 39 posto, a Brčko Distriktu dva posto, povrdio je predsjedavajući UO UIO i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda.

S posebnog podračuna, jedinstvenog računa UIO bit će raspoređeno 154 miliona KM prihoda koji su prikupljeni od 1. februara ove godine, od kada su u primjeni izmjene i dopune Zakona o akcizama BiH.

Na posebnom podračunu ostalo je zasad neraspoređenih 11 miliona KM, plus 10 posto sredstava, kao rezerva, do konačne odluke o raspodjeli prihoda.

Na poseban podračun prikuplja se putarina u iznosu od 0,25 KM po litri derivata, koji se prodaje na tržištu BiH.

Radi se o namjenskim sredstvima za igradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u BiH.

Fena