Poslodavci iz USK ukazali na problem dobijanja građevinskih dozvola, naročito u sektoru energetike

0

Predstavnici Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa predsjednikom Udruženja poslodavaca Unsko-sanskog kantona pri UPFBiH i članom Upravnog odbora UPFBiH i Nedžadom Mezildžićem, predsjednikom Udruženja poduzetnika Velike Kladuše, organizirali  su sastanak sa privrednicima sa područja USK. Radi se o redovnim aktivnostima održavanja sastanaka sa poslodavcima u FBiH, a sastanak u Bihaću je održan uoči završnog sastanka koji će biti održan 25. juna/lipnja 2024. godine i na kojemu će biti predstavljeni rezultati sastanaka te inicijative za rješavanje brojnih prepreka sa kojima se poslodavci susreću u poslovanju.

„Tokom sastanka koji smo održali sa poslodavcima sa područja USK istaknuti su problemi sa kojima se susreću privrednici sa područja cijele FBiH. Naročito je naglašena zabrinutost zbog besperspektivnosti procesa kada je u pitanju rješavanje previsokih nameta na rad i liberalizacije tržišta radne snage“, kaže Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Poslodavci sa područja USK upozorili su na alarmantnu situaciju kada je u pitanju odlazak kvalificirane radne snage iz ovog dijela Bosne i Hercegovine i još jednom pozvali na donošenje i provedbu hitnih mjera za zaustavljanje ovih procesa i liberalizaciju tržišta radne snage.

„Poslodavci sa područja USK kao ključno probleme naveli fiskalna i parafiskalna opterećenja i nedostatka radne snage i generalno neuređenog tržišta rada,  naročito su istaknuli probleme koje imaju u dobijanju građevinskih dozvola, naročito za infrastrukturne projekte u oblasti energetike. Još jednom su pozvali nadležne institucije da što prije riješe pitanje puštanja viškova električne energije proizvedene vlastitim kapacitetima iz obnovljivih izvora enegije u elektrodistributivnu mrežu. Također su istaknuli da im preveliko opterećenje za poslovanje predstavlja plaćanje velikog broja parafiskalnih nameta sa velikim iznosima. Naročito se to odnosi na parafiskalne namete u oblasti šumarstva“, naglasio je Nenadić.

Na sastanku je naglašeno da je osim neophodnih reformi kada su u pitanju nameti na plaće, kroz donošenje novih zakona o doprinosima i dohotku u FBiH, zakonskih odredbi o liberalizaciji tržišta rada, za kvalitetniji poslovni ambijent neophodno reformirati postojeći sistem zdravstvenog osiguranja, ali i obrazovanja.

Okrugli stol za poslodavce sa područja Unsko-sanskog kantona organizovan je u sklopu projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat” koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Evropska unija.