Posjeta najmlađoj općini u FBiH: Fokus na prometnoj infrastrukturi, razvoju turizma i poljoprivrede

0

Delegacija Federacije BiH koju su činili federalne ministrice prometa i komunikacija Andrijana Katić i okoliša i turizma Nasiha Pozder, te federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić, zajedno sa predsjednicom Federacije BiH Lidijom Bradarom, s ciljem unapređenja saradnje i pružanja podrške posjetili su najmlađu općinu u Federaciji BiH Dobretiće.

Riječ je o prvoj posjeti ovoj općini, a kojoj su prisustvovali i zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Marko Saraf i zastupnik u Saboru RH Radoje Vidović.

Glavni cilj posjete bio je sagledati mogućnosti za poticanje razvoja turizma i poljoprivrede, s posebnim naglaskom na unapređenje putne infrastrukture. Dionica regionalnog puta R413 B, koja vodi od Gostilja (općina Travnik) prema Dobretićima, istaknuta je kao prioritet. Ovaj ključni put, trenutno neasfaltiran, smatra se ključnim putnim pravcem za lokalno stanovništvo, čije bi asfaltiranje znatno doprinijelo razvoju općine.

Delegacija je tokom posjete održala sastanak s načelnikom općine Dobretići Ivom Čakarićem, te obišla radove na izgradnji poslovne zgrade i skladišta JKP “ViK Dobretići”. Također, posjetili su i preduzeće Pougarka d.o.o., koje predstavlja važan segment lokalne poljoprivredne i peradarske industrije, s naglaskom na proizvodnju jaja s više od 4.000 koka nosilja.

Načelnik Čakarić istakao je napredak u infrastrukturi zahvaljujući odgovornom radu, s posebnim naglaskom na potrebu asfaltiranja i uređenja ključne dionice puta R413 B. Ovaj projekt se smatra ključnim za daljnji razvoj poljoprivrede, turizma i društvenog života općine Dobretići.

S obzirom na njegovu važnost, delegacija je prepoznala potrebu za konkretnom podrškom i obećala pomoć koja će uključivati planove za uređenje i asfaltiranje ključne dionice puta. Kako bi se osigurala realizacija ovog projekta, planirana je saradnja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija te Kantonalne direkcije za puteve Srednjobosanskog kantona.

Ova posjeta federalnih dužnosnika razvoju Dobretića pokazuje snažnu podršku malim zajednicama u BiH, naglašavajući važnost saradnje i investicija u infrastrukturu i lokalnu privredu.