Poreski dug FBiH gotovo 3,5 milijardi KM

0

Dugovanja svih pravnih subjekata u Federaciji BiH, koja su se gomilala u posljednjih petnaestak godina, iznose blizu 3,5 milijardi KM. Prema najnovijim podacima Poreske uprave FBiH, poreski dug u prisilnoj naplati dostigao je 2,4 milijarde KM i ravan je budžetu FBiH, piše “Dnevni avaz”.

Osim dugovanja federalnih pravnih subjekata po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje i direktnih poreza, u FBiH postoji i takozvani tekući dug koji nije dospio na prinudnu naplatu, a iznosi još milijardu KM.

U Poreskoj upravi kažu da se više od 1,2 milijarde ili 46 odsto od ukupnog iznosa odnosi na dug preduzeća koja su u vlasništvu FBiH.

“Predložili smo da sva preduzeća koja duguju porez u roku od 15 dana plate 10 odsto glavnog duga, koji se odnosi na period do 31. decembra 2015. i sve obaveze koje su nastale u 2016.”, kažu u Poreskoj upravi i dodaju da za one koji to ne učine namjeravaju da pokrenu sistem prinudne naplate.

Prijedlog je i da se subjektima, koji zakasne sa uplatom dijela duga duže od 30 dana, propiše obaveza pokretanja stečajnog postupka.

Među ostalim mjerama su zamrzaavnje duga, oprost kamata, troškova prisilne naplate, plaćanje duga na rate bez obračuna kamata na period do pet godina…

Poreska uprava FBiH ističe da zakonom treba onemogućiti isplatu plata bez istovremene uplate poreza i doprinosa na te plate, te obavezati banke da ne dozvoljavaju realizaciju naloga o isplati plata bez plaćanja doprinosa. (Srna)