Pokrenuta Harač.ba platforma 

0

Udruženje Multi je uspješno pokrenulo beta verziju Harač.ba platforme. Harač.ba je platforma za evidentiranje taksi i različitih parafiskalnih i fiskalnih naknada u Bosni i Hercegovini.

U prvoj fazi platforma evidentira parafiskalne namete i to na različitim nivoima – lokalni, kantonalni, entitetski i državni.

Osnovni cilj Harač.ba platforme je centralizacija podataka o nametima koji se plaćaju u Bosni i Hercegovini, a kako bi se unaprijedila fiskalna transparentnost, ali i stvorile pretpostavke za smanjivanjem fiskalnog opterećenja. Upravo zbog toga u okviru baze parafiskalnih nameta postoji dio naziva “Inicijativa za ukidanje“. U okviru navedenog će se predstaviti sve aktuelne i potencijalne inicijative, bilo političke ili zagovaračke, za ukidanjem datog parafiskalnog nameta.

“U vremenu rekordne inflacije u Bosni i Hercegovini, postoji izuzetna potreba da se vodi diskusija o aktuelnoj fiskalnoj politici odnosno učešću nameta u troškovima poslovanja, posljedično proizvoda i usluga. Zbog toga smo odlučili pokrenuti Harač.ba platformu, a kako bi što evidentirali ove namete, i onda ih postepeno ukidali”, navodi Admir Čavalić, direktor udruženja Multi.

Procjena je da u Bosni i Hercegovini postoji oko 2.800 različitih parafiskalnih nameta. Dva su problema koja se odnose na iste – novi parafiskalni nameti se i dalje u vode, dok postojeći obično ne ispunjavaju vlastitu namjenu, niti odgovaraju vrijednosti isporučene usluge.