Pokrenut projekat unaprjeđenja kapaciteta malih proizvođača Livanjskog sira

0

Partneri na projektu unaprjeđenja kapaciteta malih proizvodača domaćeg Livanjskog sira raspisali su Javni poziv za odabir korisnika koji sir proizvode od mlijeka dobivenog prehranom ovaca i krava sa Livanjskog polja na tradicionalni način.

Prema informaciji iz Službe za inspekcijske poslove i gospodarstvo Općine Livno, rok za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika navedenog programa produžen je do petka, 22. aprila 2016. godine.

Ovaj projekat inače implementiraju i zajedno finansiraju Općina Livno, Vlada Hercegbosanske županije, Češka razvojna agencija (ČRA), UN Fond za ljudsku sigurnost, i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Oni korisnici koji kroz projekt budu podržani stvorili bi preduslove za legalnu proizvodnju, kontrolu i plasman na tržište tradicionalnog Livanjskog sira uz obaveznu registraciju djelatnosti i udruživanje u zadrugu.