Pojačan priliv direktnih stranih investicija

0

Direktne strane investicije u BiH u prvom polugodištu iznose 650,1 milion KM, od toga 252,8 miliona u prvom kvartalu, a ostatak u drugom kvartalu.

Iz Centralne banke BiH saopšteno je da se bilježi pojačan priliv u prvom polugodištu, u odnosu na isti period prošle godina, kada je bilo zabilježeno 423,3 miliona KM direktnih stranih investicija.

Posmatrano po komponentama, najviše investicija je realizovano u formi vlasničkih udjela koji su iznosili 304,8 miliona KM, dok su zadržane zarade iznosile 293,3 miliona KM.

Najviše investicija u prvih šest mjeseci dolazi iz Rusije 265,1 milion KM, zatim Hrvatske 114,2 miliona KM, te Holandije 83,1 milion KM.

“Centralna banka obogatila je raspoloživu statistiku stranih investicija, jer se prvi put sada daju iznosi zadržanih zarada na kvartalnom nivou. Na taj način će korisnici imati detaljnije podatke prije provođenja kompletnog godišnjeg istraživanja o direktnim stranim investicijama”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da su direktne investicije vrlo dinamična kategorija tokova, a pogotovo komponenta zadržanih zarada koje se mogu bitno mijenjati tokom godine, zavisno od odluke stranih investitora o isplatama dividendi.

“Konačni godišnji iznosi se stoga mogu značajno razlikovati od međugodišnjih iznosa, što se treba imati u vidu pri pravljenju projekcija”, naglašava se u saopštenju.