Počinju radovi na probijanju tunela Zenica

0

Ceremonija početka radova na probijanju tunelu Zenica će biti upriličena u ponedjeljak, 09. decembra 2019. godine na gradilištu tunela Zenica, mjesto Ponirak.

Ugovor za izgradnju autoceste na poddionici Ponirak – Vraca potpisan je 1. avgusta 2019. godine sa domaćom kompanijom Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo. Na ovoj poddionici najznačajniji je objekt tunel Zenica dužine 2.475 lijeva cijev i 2.420 metara desna cijev.

Vrijednost ugovora za izgradnju tunela Zenica iznosi 59.408.825,00 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura u okviru Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Tunel će skratiti put za 5 kilometara, a u sklopu njega će se graditi potputnjak i jedan hidrotehnički objekt za regulaciju potoka Ponirak.

Također, u sklopu Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan dodijeljena su sredstva i za poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 12 miliona eura.