Počinje izgradnja posljednjeg dijela sarajevske zaobilaznice

0

Na području općine Ilidža uskoro će početi izgradnja posljednjeg dijela Sarajevske obilaznice (LOT 3B).

Početak izgradnje ove važne saobraćajnice ozvaničit će načelnik Općine Nermin Muzur, direktor JP Autocesta Federacije BiH Adnan Terzić i direktor kompanije koja je izvođač radova Euro-Asfalt d.o.o Hamed Ramić, u srijedu 13. januara u 11 sati na lokaciji petlja Vlakovo (kod groblja).

Vrijednost ugovora je 23.283.000 KM sa PDV-om.

Izgradnjom LOT 3B omogućit će se bolja saobraćajna povezanost autoceste na Koridoru Vc sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama.

Gradski put

Dužina poddionice LOT 3B je 1,44 kilometra.

Na ovoj poddionici gradit će se dva vijadukta i četiri trake fizički odvojene kolovozom.

Rok izgradnje je 14 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

LOT 3B je riješen kao gradski put sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.

Trasa LOT 3B je spoj petlje Vlakovo sa petljom na Mostarskom raskršću na magistralnu cestu M-17/M-5.

Inače ova lokacija predstavlja veliki problem vozačima, jer svi koji dolaze na Mostarsko raskršće s južne strane ne mogu se uključiti na autocestu. Prinuđeni su ići na Ilidžu da se okrenu i ponovo se vrate na Mostarsko raskršće pa kroz Vlakovo na autocestu.

Također izgradnjom ove spojne saobraćajnice će se rasteretiti lokalna saobraćajnica kroz naselje Vlakovo i podići će se sigurnost pješaka i vozila na njoj.

D.S.