Početna prodajna cijena RŽR ‘Ljubije’ 69 miliona KM

0

Rudnik željezne rude (RŽR) “Ljubija” iz Prijedora, čija prodaja 64,9 posto akcija osnovog kapitala se očekuje 17.decembra, lani je ostvario finansijske prihode od 3.101.891 KM, a najveći dio se odnosi na prihode od isplate dijela dobiti od preduzeća „ArcelorMittal“ d.o.o. Prijedor, za period od 2014. do 2016. godine.

Odluku od prodaji “Ljubije” donijela je Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS), nakon što je pribavljena saglasnost entitetske vlade, a, kako se navodi, bit će organizovana posebna aukcija na Banjalučkoj berzi, uz početnu prodajnu cijenu od 69.020.547,43 KM.

Pravo učešća na aukciji imaju sva zainteresovana lica koja zadovoljavaju kvalifikacione kriterijume, među kojima je obavljanje rudarske djelatnosti, pri čemu se pod tim podrazumijeva eksploatacija “metaličnih mineralnih sirovina” te ostvaren godišnji ukupan prihod od najmanje 100 miliona KM, u svakoj od posljednje dvije poslovne godine.

Državni organi, organizacije i preduzeća iz Bosne i Hercegovine, u kojima je državni kapital veći od 25 procenata ukupnog kapitala, kao i domaća fizička i pravna lica koja nisu izmirila poreske obaveze, ne mogu biti kupci u postupku predmetne prodaje.

U RŽR-u, koji je osnovan još 1916. godine i do 1992. je obavljao kao osnovnu djelatnost vađenje rude gvožđa, na kraju juna ove godine bila su zaposlena 44 radnika, od kojih je 10 radilo na neodređeno vrijeme.

Usljed ratnih dešavanja u BiH, proizvodnja je 1992. godine obustavljena, a na kopu Omarska je ponovo pokrenuta 2004. godine, ali od novoosnovanog društva „Novi rudnici Ljubija“ d.o.o. Prijedor (danas „ArcelorMittal“ d.o.o. Prijedor), zajedničkim ulaganjem RŽR-a i „LNM holding“ Holandski Antili (danas ArcelorMittal Holdings AG, Zug, Switzerland).

Stoga se u odluci podsjeća da je RŽR “Ljubija” 2004. godine u potpunosti prestao sa obavljanjem osnovne djelatnosti i svoju egzistenciju zasniva na učešću u ostvarenoj dobiti zajedničkog preduzeća, te na drugim aktivnostima, tj. na realizaciji ugovora o poslovnoj saradnji sa „ArcelorMittal“ d.o.o. Prijedor o davanju usluga angažovanjem radnika različitih profila, prodaji biomase i šampinjona, izdavanju u zakup poslovnih prostora i drugo.

Fena