Počela potraga na naftom u crnogorskom primorju

0

3D seizmičko istraživanje crnogorskog podmorja na blokovima 4, 5, 9 i 10 počelo je danas, 19. novembra u ranim jutarnjim satima i trajat će, ako sve bude po planu i vremenski uslovi to dozvole 34 dana, saopšteno je iz Uprave za ugljovodonike.

“Istraživanje na blokovima 4, 5, 9 i 10 vrši norveška kompanija Shearwater za potrebe koncesionara ENI/Novatek na ovim blokovima. Planirano istraživanje vrši brod Polar Empress, koji je uplovio u crnogorske vode 14. novembra 2018. godine oko 22:00. Ovaj brod za prikupljanje podataka prate tri broda za podršku- Ocean Mermaid, 7 Waves i crnogorski brod Trio Mare. Polar Empress je isplovio sa sidrišta luke Bar 16.novembra u popodnevnim časovima”, dodaju oni.

Kako objašnajvaju, od 17. do 18. novembra brod Polar Empress je vršio pripremne aktivnosti za prikupljanje podataka.

“Priprema je obuhvatala spuštanje u vodu osam strimera dužine po sedam kilometara i prateće  opreme na dubinu od 15 metara, neophodne da bi se dobio reflekovani signal od različitih geoloških slojeva u podmorju. Nakon toga, izvršena je kalibracija i finalno testiranje opreme kao uvod u početak 3D seizmičkog snimanja”, kazali su iz Uprave.

Naglašavaju da se istraživanje obavlja u skladu sa Ugovorom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika sa koncesionarima Eni/Novatek, koje je sastavni dio radnog programa po tom ugovoru.

“Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine se sprovode u skladu sa smjernicama iz Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ovih aktivnosti. Monitoring nultog stanja parametara životne sredine (Stanje i kretanje morskih sisara i reptila i ribljeg fonda), uključujući i batimetrijska snimanja je obavljeno prije početka istražnih aktivnosti Ova ista ispitivanja biće sprovedena i naredne godine u isto vrijeme kako bi se rezultati mogli uporediti. Osim toga, na brodu se nalaze specijalno obučeni i licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača. Oni posjeduju najsavremeniju opremu za posmatranje, koja uključuje i opremu za pasivni akustički monitoring”, tvrde oni.

Iz Uprave poručuju da će javnost redovno biti informisana o statusu istraživanja i aktivnostima koje se sprovode na blokovima 4, 5, 9 i 10 crnogorskog podmorja.