Počela izgradnja gasovoda na teritoriji Rafinerije nafte Bosanski Brod

0

Na teritoriji Rafinerije nafte Bosanski Brod počeli su radovi na izgradnji gasnog cjevovoda dužine 1.850 metara i prečnika Du 200.

Time je započeta realizacija, ključne, druge faze projekta gasifikacije, na kojoj je angažovano stručno osoblje rafinerije kao i lokalnih specijalizovanih građevinskih preduzeća koja imaju znanje i već stečena iskustva na uspješno realizovanim projektima sa Rafinerijom nafte, saopćeno je iz “Optima grupe”.

Završetak radova na montaži cjevovoda u krugu preduzeća planiran je do kraja ove godine.

Mreža za distribuciju gasa u Rafineriji nafte Bosanski Brod (cjevovoda) povećat će fleksibilnost i efikasnost rada rafinerije, umanjiće međusobnu zavisnost proizvodnih jedinica i rezultovaće umanjenjem troškova proizvodnje.

U okviru druge faze gasifikacije, planiran je i remont mostovnog cjevovoda za prelaz gasa preko rijeke Save (u novembru je završeno istraživanje i dijagnostika), kao i priključivanje na magistralni gasovod na teritoriji Republike Hrvatske.

-Do kraja decembra očekuju se rezultati ispitivanja produktovoda koji se nalazi u Hrvatskoj. Nakon završetka navedenih radova bit će formiran detaljan plan remonta i daljnje realizacije projekta gasifikacije Rafinerije nafte Bosanski Brod – saopćeno je iz “Optime”.

Očekuje se da će rezultat realizacije druge faze projekta ujedno biti i početak prve isporuke prirodnog gasa u Rafineriju.

Puštanje u rad direktnog gasovoda planirano je za treći kvartal 2020. godine.

Iz “Rafinerije nafte Brod“ a.d. Bosanski Brod ranije je saopšteno da je 24. oktobra 2019. godine u Zagrebu (Republika Hrvatska) potpisan ugovor između kompanija “Кroduks plin“ d.o.o. i “Plinakro“ d.o.o., kojim je izvršen otkup produktovoda na teritoriji Hrvatske, za potrebe dalje realizacije projekta gasifikacije rafinerije.

Iz Rafinerije su istakli da zaključivanje ovog ugovora ima strateški značaj za uspješnu realizaciju projekta.

Neposredno nakon potpisivanja ovog ugovora, rukovodstvo “Zarubežnjefta“ a.d. predstavilo je program realizacije prve faze projekta gasifikacije Rafinerije nafte Brod, puštajući u rad novu kotlovnicu koja ima mogućnost korištenja kombinovanog pogonskog goriva – gas i mazut.

U izgradnju nove kotlovnice uložena su sredstva u ukupnom iznosu od 6,6 miliona evra.