Plin u Federaciji BiH poskupljuje za 4,96 posto

0

“Energoinvest” je saopćio da je na bazi novodostavljene cijene prirodnog plina za četvrti kvartal 2023. godine od strane ruskog isporučioca “Gazprom Exporta”, izvršio rekalkulaciju troškova i cijene prirodnog plina za tarifne kupce koju odobrava Vlada FBiH.

– Zahtjev za korekciju cijene prirodnog plina dostavljen je Vladi 6.oktobra 2023. godine i isti sumarno rezultira sa ukupnim povećanjem cijene prirodnog plina u procentualnom iznosu od 4,96 posto u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala – kazali su.

Na povećanje cijene je uticao porast cijene naftnih derivata koji utiču na formiranje proizvođačkih cijena prirodnog plina. Također je došlo do trenda povećanja vrijednosti dolara u odnosu na euro i kovertibilne marke, što je sumarno rezultiralo  povećanjem.

Kako je saopćeno, ukoliko Vlada FBiH odobri navedeni zahtjev, nova prodajna cijena prirodnog plina prema distributeru “Sarajevogas”  iznosit će 0,837 KM/m3 u odnosu na cijenu iz predhodnog kvartala koja je iznosila 0,797 KM/m3, i primjenjivaće se od 1. oktobra 2023. godine.

– Treba napomenuti da je ovo prvo povećanje cijene prirodnog gasa u 2023. godini, i do sada u periodu od 1. januara 2023. do 30. septembra 2023. godine cijena gasa je umanjena za 37,4 posto u odnosu na zadnji kvartal 2022. godine – saopćeno je iz “Energoinvesta”.