Plata za praksu u firmama postaje standard u EU?

0

Često ih smatraju samo jeftinom radnom snagom, ali to bi uskoro moglo da se promijeni. Evropska komisija želi da ljudi koji su na praksi u nekoj firmi budu plaćeni i da to u Evropsoj uniji (EU) postane standard. Ipak, biće i izuzetaka.

Evropska komisija želi da poboljša plate praktikantkinja i praktikanata.

– Praksa može biti odlično prvo radno iskustvo za mlade ljude, ali te prakse moraju biti kvalitetne, s jasnom komponentom učenja, moraju biti i plaćene – izjavio je evropski komesar za rad Nikolas Šmit. Komisija je predstavila odgovarajući nacrt zakona.

Zakon bi trebalo da spriječi eksploataciju ljudi koji su na praksi kao jeftine radne snage. Brisel time želi i da se izbori s nedostatkom kvalifikovanih radnika. Prema podacima Komisije, u EU je 2019. godine bilo više od tri miliona pripravnika, od kojih oko polovina nije bila plaćena. Noviji podaci nisu dostupni.

Izuzeci u zavisnosti od odgovornosti

Izuzeci bi trebalo da budu mogući ako postoje “objektivni razlozi” da se praktikantkinje i praktikanti plaćaju drugačije od ostalih zaposlenih. Prema informacijama, to može biti slučaj ako zadaci pripravnika podrazumijevaju manju odgovornost ili manji intenzitet rada.

Takođe, trebalo bi osigurati da prakse ne budu zamjena za redovna radna mjesta. Kompanije takođe treba aktivno da obavještavaju koliko imaju slobodnih mjesta, koliko prakse traju i kakvi su uslovi rada.

Sindikatima to nije dovoljno

Za Evropsku konfederaciju sindikata (ETUC), predložena direktiva nije dovoljno stroga. Neplaćene prakse bi isključile talentovane mlade ljude iz radničke klase iz mnogih zanimanja, jer sebi ne bi mogli da priušte da rade besplatno.

– Predložena direktiva malo doprinosi rješavanju tog skandala – izjavila je Tea Jarc iz ETUC.

Države-članice EU i Evropski parlament sada moraju da pronađu zajednički stav o predlozima i da zajedno pregovaraju o kompromisu. Nakon toga, planirani zakon može da stupi na snagu, prenio je DW.