Plastoflexu i Koteksu krediti od 1,35 miliona KM

0

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je prethodnu saglasnost na dva prijedloga rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu.

Saglasnost je data za dodjelu kredita privrednom društvu „Plastoflex“ d.o.o. Gračanica, u iznosu od 600.000 KM i privrednom društvu „Koteks“ d.o.o. Tešanj u iznosu od 750.000 KM.

Union banka će s korisnicima sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom, u roku ne dužem od 15 dana.