Uspješno završen projekat informacionog pripajanja Moje Banke IK Banci

0

PING d.o.o. Sarajevo je uspješno završio projekat implementacije ABIS bankarskog core sistema i pripajanja Moje Banke d.d. Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica.

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica i Moja Banka d.d. Sarajevo su za informacionu podršku za osnovno poslovanje banke odabrale domaćeg partnera PING d.o.o. Sarajevo i njegov napredni bankarski informacioni sistem ABIS. Projekat spajanja banaka, kao jednu od ključnih aktivnosti, podrazumijevao je implementaciju sistema ABIS i migraciju podataka.

“Pripajanje Moje Banke IK Banci za nas je bio projekt od velikog značaja. Formirali smo jaku domaću banku koja će zadovoljiti potrebe naših klijenata i građana. PING se pokazao kao pouzdan partner odgovarajući na sve izazove s kojima smo se susreli u toku projekta implementacije informacionog sistema i migracije podataka”, rekao je Edin Mujagić, izvršni direktor IK Banke.

Zbog kompleksnosti projekta i tačno definiranih rokova, upravljanje i realizacija planiranih aktivnosti su bili ključni za uspješno pripajanje i funkcionisanje banke.

“Iz ugla IT-a spajanje dviju banaka i osiguranje da banka na određeni datum nastavi normalno funkcionisati je veliki izazov. Na polju implementacije osnovnog informacionog sistema imali smo izvrsnu saradnju s partnerom. Posebno smo zadovoljni visokim nivoom usluge i stručnosti uposlenika PING-a i s tim kako je cjelokupan posao organizovan i vođen”, izjavila je Selma Banjanović, direktorica Direkcije za IT IK Banke.

Zejnil Hadžimusić, vođa projekta uime PING d.o.o Sarajevo, kazao je da im je drago što je Banka prepoznala PING kao partnera i izabrala ABIS sistem za podršku core bankarskom poslovanju.

“Posebno smo zadovoljni što je projekt pripajanja Moja Banke IK Banci završen u planiranom roku. Ovakvi projekti zahtijevaju aktivno učešće svih strana i sve odluke, poslovno-organizacione ili tehničke, se moraju brzo donositi i realizovati. U tom pogledu članovi projektnog tima obiju banaka su pokazali fleksibilnost i susretljivost te smo veoma efikasno iznalazili rješenja za sve izazove na projektu”, rekao je Hadžimusić.