Petar Ćorluka ide u još jednu veliku višemilionsku investiciju

0

Na posljednjoj sjednici Općine Baška izglasana je Odluka o izradi Urbanističkog uređenja ugostiteljsko-turističke zone 1-8 i 1-9.

Ova zona u naravi je dio na kojemu su izgrađeni hotel Hrvatska i turističko naselje s bungalovima Urania, a koje je 2019. i 2020. godine kupio poznati hercegovački poduzetnik Petar Ćorluka, javnosti poznat kao vlasnik tvornice “Violeta”.

Već četiri godine investitor čeka donošenje ovog plana koji će detaljno propisati uvjete gradnje, pa do sada nije ulazio u ozbiljnija ulaganja.

No osim ove zone UPU se donosi i za dio nazvan 1-8, a tu se radi o izgradnji novog hotela “Marea Alta”. O čemu se, ispričao je sam investitor koji je, kaže, zadovoljan činjenicom da je odluka o donošenju UPU-a donesena.

– Riječ je o lokaciji na kojoj je Kruno Žulj želio graditi hotel. Mi smo kupili zemlju, a građevinska dozvola za objekt već postoji. No mi smo smanjili gabarite, planiramo ići na komfornije i veće sobe, uz više zelenila. U načelu nas sve zadovoljava, kakvi se god uvjeti propišu, mi ćemo se prilagoditi – kazao je Ćorluka za Makarska danas.

Kakav je koncept novog hotela, ide li se na family hotel ili nešto drugo, odvratio je kako to još nisu razradili.

Inače, Kruno Žulj, koji je bio i u medijskom ratu s načelnikom Joskom Roščićem, nije uspio realizirati svoju poslovnu ideju jer nije mogao dobiti pristupni put. Općina Baška Voda proglasila je dio čestice klizištem.

Kako neslužbeno saznaje Makarska danas, poslovne investicije Petra Ćorluke odnosno firme Marea Alta dobile su oznaku investicija od interesa RH te će i ishođenje dozvola ići na drugoj, a ne lokalnoj razini.

U samoj odluci o pokretanju UPU-a kao razlozi se navodi kako se radi o pretežito izgrađenom građevinskom području ugostiteljsko-turističke namjene za koji je planirana urbana preobrazba te dijelom o neizgrađenom i neuređenom području ugostiteljsko-turističke namjene za koji je planirana nova gradnja.

Ističe se i utvrđivanje uslova gradnje novih građevina sukladno vrijednostima šireg prostora, osiguranje infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i planskim rješenjima utvrđenim planom višeg reda, obogaćivanje turističke ponude Općine Baška Voda i cjelokupne destinacije…

Urbana preobrazba planirana je u zoni oznake 1-9, gdje se nalazi hotel Hrvatska sa 136 jedinica i 340 ležaja te hotel Urania s bungalovima s 209 smještajnih jedinica i 500 ležajeva.

Urbana preobrazba je, kako se navodi u odluci, skup planskih mjera i uvjeta kojima se bitno mijenjaju obilježja izgrađenog dijela građevinskog područja promjenom oblikovanja građevina, i/ili rasporeda, oblika i veličine građevnih čestica, planiranje smještajnih kapaciteta visokog standarda i pratećih ugostiteljskih, rekreacijskih i ostalih kompatibilnih sadržaja, uređenje otvorenih i zelenih površina.

Urbanistički plan uređenja finansirat će sam investitor.