Pavlović International Bank od danas nudi dionice za 7 miliona KM

0

Pavlović International Bank od danas nudi 7 miliona akcija kojima želi sakupiti isti toliki iznos kapitala.

Predmet kontinuirane javne ponude biće 7.000.000 akcija po početnoj cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Oznaka u berzanskom sistemu je PIBB-PA2.

Dana 26.11.2018. član berze ovlašćen od strane emitenta unosi prodajni nalog koji je predmet javne ponude.

U periodu od 26.11.2018. do 3.12.2018.  brokerske kuće kupaca unose kupovne naloge po cijeni koja je jednaka ili veća od početne cijene za standard povećanja cijene. U ovom periodu ne zaključuju se poslovi.

3.12.2018. godine od 09:30 + „random time” (vrijeme od 0 do 120 sekundi) mogu se zaključivati poslovi. Javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina akcija ili do isteka javne ponude ponude 3.12.2018. godine (13:00).

Javna ponuda akcija obavlja se u skladu sa Pravilima Banjalučke berze i koristi se kontinuirani metod trgovanja prema rasporedu koji vrijedi za redovno trgovanje.