Pavlović banka nudi 7 miliona akcija na berzi

0

Pavlović International Bank a.d. Bijeljina ponudit će na prodaju akcije na Banjalučkoj berzi ovog mjeseca.

Predmet kontinuirane javne ponude biće 7.000.000 akcija po početnoj cijeni od 1,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Oznaka u berzanskom sistemu je PIBB-PA2.

Dana 15.07.2019. član berze ovlašćen od strane emitenta unosi prodajni nalog koji je predmet javne ponude.

U periodu od 15.07.2019. do 22.07.2019. brokerske kuće kupaca unose kupovne naloge po cijeni koja je jednaka ili veća od početne cijene za standard povećanja cijene. U ovom periodu ne zaključuju se poslovi.

22.07.2019. godine od 09:30 + „random time” (vrijeme od 0 do 120 sekundi) mogu se zaključivati poslovi.

Javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina akcija ili do isteka javne ponude ponude 22.07.2019. godine (13:00).

Javna ponuda akcija obavlja se u skladu sa Pravilima Banjalučke berze i koristi se kontinuirani metod trgovanja prema rasporedu koji vrijedi za redovno trgovanje.