Parodi: Bit će više novca za izgradnju i investicije

0

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH Francisko Parodi (Francisco) izjavio je u intervjuu za “Avaz” da očekuje da će prva tranša novog kredita za BiH biti isplaćena već za nekoliko dana, nakon sastanka Odbora MMF-a, a koji bi trebao biti održan sredinom jula. Dodao je da će isplata ubrzo uslijediti po odobrenju Odbora MMF-a.

On je u intervjuu za “Avaz” prokomentirao i pismo namjere koje je usaglašeno između svih nivoa vlasti i MMF-a.

– U pismu namjere je predložen program koji ima tri cilja, a vlasti su preuzele konkretne obaveze koje je potrebno ispuniti tokom trogodišnjeg programa. Prvi cilj je unapređenje poslovnog okruženja. S tim u vezi predviđene su mjere usmjerene na unapređenje funkcioniranja tržišta rada, ponovno pokretanje procesa privatizacije i restrukturiranja preduzeća u državnom vlasništvu u FBiH, postepeno smanjenje opterećenja na rad i usaglašavanje propisa i poreznih zakona između entiteta. Drugi cilj se odnosi na fiskalnu oblast, gdje vlasti imaju za cilj smanjiti javni dug kroz postepenu fiskalnu konsolidaciju, uz istovremeno smanjenje administracije u Vladi i unapređenje kvaliteta Vladine potrošnje.

Na kraju, treći cilj se odnosi na finansijski sektor, gdje je imperativ očuvati njegovu stabilnost i oživjeti kreditni rast. Vlasti su se u okviru programa obavezale da će očuvati aranžman valutnog odbora kao uporišta politikama i zaštititi nezavisnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine, izraditi sveobuhvatne strategije za rješavanje osjetljivosti u bankama i jačanje operacija i nadzora nad entitetskim razvojnim bankama, usvojiti zakone koji će modernizirati bankarske propise, ojačati saradnju između agencija iz finansijskog sektora i rješavati problem visokog nivoa nekvalitetnih kredita – rekao je Parodi.

Na pitanje hoće li biti smanjenja plaća u javnom sektoru, on je rekao da program sadrži konkretne mjere da bi se ostvario postepeni prelazak na niži nivo, izdvajanje za plaće i manji broj zaposlenih u javnom sektoru, unaprijedila naplata prihoda putem bolje saradnje između poreznih uprava, uz istovremeno usmjeravanje više prihoda za investicije u infrastrukturu te bolje ciljanje socijalnih davanja ugroženim kategorijama, što uključuje i reformu penzionog sistema u FBiH, jačanje kontrole nad nižim nivoima vlasti, vanbudžetskim fondovima i preduzećima u državnom vlasništvu.

Na pitanje kako ocjenjuje što je urađeno u proteklim mjesecima u kontekstu implementacije mjera iz Reformske agende, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH je rekao da MMF podržava Reformsku agendu i mjere koje predstavljaju dio “našeg predloženog programa su uveliko u skladu s istom”.

– Iz ugla posmatranja osoblja MMF-a, vlade su predložile ambiciozan ekonomski program i već su u proteklim mjesecima provele nekoliko mjera u fiskalnom i finansijskom sektoru, kao i strukturalne reforme, čime pokazuju svoju opredijeljenost predloženom programu. Osoblje MMF-a vjeruje da je predloženi program kredibilan i da zaslužuje podršku Izvršnog odbora MMF-a – rekao je Parodi. (Fena)