PANTHEON konferencija – događaj koji promovira digitalni napredak u poslovnom okruženju

0

Glavna tema ovogodišnje PANTHEON konferencije je „Digitalizacija 2019 u praksi“. Fokus je na potrebama malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Cilj konferencije je učesnicima pokazati prednosti primjene digitalnih alata u svakodnevnom poslovanju na konkretnim primjerima iz prakse, te ih približiti digitalnoj transformaciji. Konferencija će se održati 13. juna 2019. godine u Hotelu Hills u Sarajevu.

Na konferenciji će uz pomoć predstavnika države, agencija, udruženja, privrednih komora, uspješnih privrednika kao i PANTHEON konsultanata razgovarati o rezultatima digitalizacije u Bosni i Hercegovini kao i viziji za budućnost, strategijama za uspješnu digitalizaciju u kompanijama, te uspješnim digitalnim i PANTHEON praksama po profilima i tipovima kompanija. Konferencija je namijenjena svima koji žele da odgovorno obavljaju svoj posao te prate napredak s područja svoje struke, ekonomije, biznisa i poslovnog sistema kojim vode svoje poslovanje ili imaju namjeru da to započnu.

Kao vodeći ponuđač jezički i zakonodavno lokaliziranog ERP software-a u Adriatik regiji sa više od 57.000 korisnika imamo veliku odgovornost u segmentu malih i srednjih preduzeća pa i šire da ponudimo u obliku poslovnih rješenja najbolje odgovore na izazove i prilike digitalne transformacije i to smo vrlo ozbiljno shvatili. U okviru predavanja i raznolikih, korisnih rasprava želimo potaknuti inicijative i konkretne korake napretka u preduzećima koja koriste naš poslovni program“, istaknuo je Nedim Pašić, direktor Datalab BH.

Konferencija stavlja fokus na privredni sektor, potrebe direktora, računovođa, kao i ostale poslovne funkcije u procesu digitalizacije, te će tako biti predavanja i radionice i organizirani. Skladno tome predavanjima će biti obuhvaćeni primjeri digitalizacije u računovodstvu, kadrovskoj službi, nabavci, prodaji, proizvodnji i menadžmentu. Prezentirani će biti PANTHEON alati i i funkcionalnosti za uspješnu digitalizaciju u kompanijama.

PANTHEON već danas omogućava nekoliko alata i funkcionalnosti za digitalizaciju poslovanja: PANTHEON poslovni proces, eDokumentacija, Sigurnosna kopija (Backup) i mnogo više. U budućnosti planiramo pristup PANTHEON-u posredstvom svih elektroničkih uređaja te povezivanje i razmjenu ključnih podataka u oblaku i preko eRazmjene.

Digitalizacija je budućnost svih kompanija. Moderno poslovno okruženje danas podrazumijeva napredno korištenje digitalnih tehnologija, bez obzira na industriju u okviru koje se posluje. Bitno je ne samo da bi preduzeće bilo konkurentno na tržištu, već da bi uopšte moglo preživjeti u budućnosti. Važno je biti svjestan da  neprimjenjivanje savremene tehnologije vas uskraćuje za podizanje poslovanja na viši nivo i optimizaciju poslovnih procesa“, napomenuo je Pašić.

Više o PANTHEON konferenciji https://www.datalab.ba/pantheon-konferencija-2019/