Pada Zakon o proizvodnji oružja u RS-u

0

Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Ustavnom sudu BiH podnio je zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj i, gotovo je izvjesno, dio tog zakona biće osporen.

Naime, u svom zahtjevu Ademoviću je sporno to što se zakonom koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske propisuje da dozvole za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme pravnim licima daje Vlada Republike Srpske, a ne Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Zakon koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske u članu 15. propisuje da proizvodnju naoružanja i vojne opreme može obavljati proizvođač koji posjeduje rješenje o davanju saglasnosti koje donosi Vlada, zatim rješenje o upisu u Registar proizvođača naoružanja i vojne opreme koje donosi ministar privrede i preduzetništva, te da Vlada daje saglasnost poslije registracije proizvođača kod nadležnog registarskog suda.

Sa druge strane, u Zakonu o proizvodnji naoružanja i vojne opreme koji je usvojen u parlamentu BiH u članu 3. navedeno je da se “proizvodnjom i remontom naoružanja i vojne opreme mogu baviti pravna lica koja za to prethodno dobiju dozvolu od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine”, prenose Nezavisne.

– Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj krši Ustav BiH, jer Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme propisuje da dozvole za proizvodnju i remont naoružanja i vojne opreme pravnim licima izdaje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a ne entitetska vlada – naveo je Ademović u svom zahtjevu za ocjenu ustavnosti.

Još jedan od problema za Republiku Srpsku pred Ustavnim sudom BiH biće i Sporazum o prenosu nadležnosti u oblasti odbrane sa entiteta na nivo BiH.

Taj sporazum na snazi je od 2005. godine i njime je precizirano da se sve nadležnosti u oblasti odbrane prenose sa entiteta na nivo BiH.

– Sve se to odmah pravno cementira u članu 2. istog sporazuma riječima da će sve te prenesene nadležnosti u potpunosti i isključivo vršiti institucije BiH – rekao je za “Nezavisne” Milan Blagojević, profesor ustavnog prava.

Inače, na Sporazum o prenosu nadležnosti u oblasti odbrane sa entiteta na BiH već jednom se pozivao Ustavni sud BiH i to prilikom osporavanja zaključaka koje je u decembru 2021. godine usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a koji su bili u vezi s Informacijom o prenosu nadležnosti na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti.

Ustavni sud BiH tada je odlučio da je BiH preuzela nadležnosti u oblasti odbrane u skladu sa procedurom, odnosno sporazumom entiteta.

Da će Ustavni sud BiH osporiti Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj, izvjesno je i kada se pogleda Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji BiH.

U federalnom zakonu u članu 8. navedeno je da se proizvodnjom i prometom naoružanja i vojne opreme mogu baviti “gospodarska društva registrovana kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u skladu sa Zakonom o proizvodnji naoružanja i vojne opreme”.