Pad proizvodnje i prodaje u šumarstvu veći od 70 posto

0

U Republici Srpskoj je u januaru ove godine proizveden ukupno 25.441 metar kubni raznih šumskih sortimenata, što je za 75,5 posto manje nego u januaru prošle godine, podaci su Republičkog zavoda za statistiku RS-a.

U januaru ove godine prodata su ukupno 14.883 metra kubna raznih šumskih sortimenata ili za 79,3 posto manje.

Sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade u Privrednoj komori Republike Srpske Lazo Šinik rekao je Srni da je ovoliki procenat pada, u prvom redu, zbog osnovice u odnosu na koju se vrši poređenje, a to je januar prošle godine, kada su ostvarene značajne vrijednosti u proizvodnji.

“Nakon 2019. godine, koja je u šumarstvu bila jako problematična, u januaru prošle godine bio je dobar proizvodni start kada su postignute značajano veće vrijednsoti proizvodnje nego ranije, čemu su pogodovali vremenski uslovi i raspored radnih dana. Taj prošlogodišnji januar je osnovica prema kojoj se mjeri učinak u januaru ove godine”, naveo je Šinik.

Šinik je rekao da je najmanji obim proizvodnje u šumarstvu tokom godine u prvom kvartalu, a posebno u januaru, i da sve oscilacije koje se dešavaju početkom godine u principu ne mogu da predstavljaju opasnost za kretanja tokom jedne godine.

“Kada se pogledaju apsolutni iznosi ostvareni u šumarstvu, drvoprerađivači nisu u opasnosti kada je riječ o lancima snabdijevanja šumskim sortimentima i nema ni zapažanja ni prijava da su dovedeni u pitanje kapaciteti drvoprerade”, rekao je Šinik.