Ovo su najzaduženije kompanije na svijetu

0

Očekuje se da će kamatne stope pasti ove godine, ali su američke Federalne rezerve nedavno nagovijestile da će proći dosta vremena prije nego što se to dogodi.

Predstavnik Fed-a Rafael Bostik nedavno je istakao da bi rizik od inflacije mogao ostati iznad ciljanih 2,1% centralne banke. Rekao je da će vjerovatno biti prikladno da Fed odobri dva smanjenja stope za četvrtinu do kraja ove godine. Trenutno su kamatne stope u Sjedinjenim Državama na dvadesetogodišnjem vrhu od 5,25%-5,50%.

Kamate su povećane kao odgovor na rast cijena nakon Covida. Čineći to, Fed kontroliše ponudu novca u privredi, čime stiče određenu kontrolu nad inflacijom. Međutim, visoke kamate su loša vijest za korporativnu Ameriku, ali i šire.

Mnoge brzorastuće kompanije radije koriste dug da podrže svoj veći rast, a ne kapital. Dug je vjerovatno jeftiniji za ove kompanije jer je stopa rasta vrijednosti poslovnog kapitala često veća od cijene pozajmljivanja duga. Međutim, kako kamatne stope rastu, jaz između troškova zaduživanja i stope rasta kapitala postaje sve uži. Mnoge brzorastuće kompanije takođe preferiraju dug jer krediti ne obezbjeđuju vlasnički udio. Takođe sprečava razvodnjavanje vlasničke pozicije kapitala u poslovanju, prenosi Investitor.me.

Međutim, brzorastuće kompanije nisu jedine kompanije koje koriste dugove. Mnoga preduzeća koriste dug za svoju polugu. Dug pruža način da se dosljedno gradi vrijednost kapitala za dioničare. Osim toga, otplate kamata na kredite se tretiraju kao rashodi i odbijaju od prihoda, što rezultira nižim porezima.

Uprkos svim prednostima duga, najzaduženije kompanije na svijetu su finansijske institucije. Sličan trend smo vidjeli i u kompanijama sa najvećim člankom novčanih rezervi, gdje su ogromnu većinu činile finansijske institucije. Ove institucije, posebno banke, oslanjaju se na pozajmljivanje novca kao svoj poslovni model. Spred banke (razlika između stope po kojoj se zadužuje i pozajmljuje) je suštinski alat za njenu profitabilnost.

Insider Monkey je sastavio listu najzaduženijih kompanija u svijetu u 2024. godini na osnovu brojki duga u bilansu stanja svake od njih. Za istraživanje su, kako ističu, koristili pouzdane izvore

Slijedi lista 10 najzaduženijih kompanija na svijetu, prema ovom istraživanju:

10. Bank of America Corporation

Ukupan dug – 334,30 milijardi dolara
U pitanju je vodeća američka multinacionalna investiciona banka i kompanija za finansijske usluge. Bank of America Corporation nudi širok spektar finansijskih proizvoda i usluga, uključujući potrošačko bankarstvo, upravljanje bogatstvom, globalno bankarstvo i tržišta, kao i usluge preuzimanja duga i kapitala.

9. Santander Papeis Imobiliarios

Ukupan dug – 341,16 milijardi dolara
Ovo je fond za ulaganja u nekretnine u Brazilu koji koristi dug kao dio svoje finansijske strategije za sticanje nekretnina i ostvarivanje povrata za investitore.

8. Mitsubishi UFJ Financial Group

Ukupan dug – 345,08 milijardi dolara
Ovo je jedna od vodećih japanskih finansijskih grupa koja nudi finansijske usluge pojedincima, preduzećima i institucijama. Iako je jedna od najzaduženijih kompanija na svijetu u 2024. godini, ima ‘A-‘ dugoročni rejting neizvršenja obaveza emitenta (IDR) koji je potvrdila Fitch Ratings, uz stabilne izglede.

7. Poljoprivredna banka Kine

Ukupan dug – 354,89 milijardi dolara
Poljoprivredna banka Kine pruža širok spektar finansijskih usluga, uključujući bankarstvo, osiguranje i upravljanje imovinom, sa jakim prisustvom u urbanim i ruralnim područjima.

6. UBS Group

Ukupan dug – 366,10 milijardi dolara
UBS Group AG je istaknuta švajcarska multinacionalna investiciona banka. Međutim, nedavno se suočila sa izazovima u vezi sa zaostalim sudskim sporovima, posebno u vezi sa toksičnim hipotekama u SAD, što je uticalo na njen finansijski učinak i zahtijevalo dodatne mjere za rješavanje ovih problema. Ovi pravni troškovi doprinijeli su visokom nivou duga UBS koje je svrstavaju u sami vrh najzaduženijih globalnih firmi.

5. BNP Paribas

Ukupan dug – 403,36 milijardi dolara
BNP Paribas je jedna od najvećih banaka na svijetu koja nudi širok spektar finansijskih usluga pojedincima, kompanijama i institucijama.

4. JPMorgan Chase

Ukupan dug – 436,53 milijardi dolara
U pitanju je jedna od vodećih američkih multinacionalnih banaka i kompanija za finansijske usluge. Jedan od razloga visokog duga JPMorgan Chase-a je njegov strateški rast kroz različite akvizicije i spajanja, koja često uključuju preuzimanje duga za finansiranje.

3. Pampa Energía

Ukupan dug – 578,51 milijardi dolara
Ovo je najveća nezavisna energetska kompanija u Argentini, sa značajnim prisustvom u lancu vrijednosti električne energije i nafte i gasa. Njeno učešće u kapitalno intenzivnim energetskim sektorima, posebno u istraživanju nafte i gasa, jedan je od razloga za visok nivo duga.

2. Federal Home Loan Mortgage Corp (Federalna hipotekarna korporacija za stambene kredite)

Ukupan dug – 3,21 biliona dolara
Osnovna djelatnost ovog konglomerata uključuje kupovinu hipoteka od zajmodavaca kako bi se osigurala likvidnost stambenom tržištu. Ova aktivnost zahtijeva značajna finansijska sredstva, koja mogu doprinijeti nivou duga kompanije.

1. Federal National Mortgage Association (Savezna nacionalna hipotekarna asocijacija)

Ukupan dug – 4,22 biliona dolara
U pitanju je kompanija koju održava i finansira vlada i igra ključnu ulogu na američkom tržištu nekretnina pružajući likvidnost hipotekarnom tržištu. Njegova primarna funkcija uključuje kupovinu i garanciju hipoteka od zajmodavaca, što zahtijeva značajna sredstva i doprinosi nivou duga kompanije.<r<