Osnovica za obračun plata u FBiH 315 maraka

0

Osnovica za obračun plata u Federaciji BiH iduće godine bit će 315 KM. Ovaj iznos usaglasila je Vlada Federacije BiH, a ista osnovica bila je primjenjivana i za razdoblje od 1. januara do 31. jula 2016.

Ovlasti za potpisivanje

Nedavno je na sjednici Vlada dala saglasnost na sporazum o osnovici za obračun plate za razdoblje od 31. jula do 31. decembra 2016. Za potpisivanje je ovlašten ministar pravosuđa Mato Jozić, navodi se u prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na sporazum o osnovici za obračun plate u čijem je posjedu Večernji list BiH. Sporazum uvažava trenutno stanje u budžetu, a postignut je, u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti FBiH i Zakonom o budžetu FBiH, između pregovaračkih timova Vlade FBiH i sindikata.

Potpisnici sporazuma dogovorili su da je osnovica za obračun plate za navedeno razdoblje 315 KM, a ista osnovica bila je primjenjivana i za razdoblje od 1. januara do 31. jula 2016. Dogovoreno je i da će osnovica za obračun plate u visini od 315 KM vrijediti i za budžetsku godinu koja počinje 1. januara 2017.

Predstavnici sindikata potpisom na ovaj sporazum potvrđuju da visina osnovice za obračun plate ne narušava prava zaposlenika u tijelima Vlade FBiH ni u jednom dijelu, pa tako ni u pogledu visine najniže satnice s obzirom na činjenicu da se na osnovicu za obračun plate primjenjuju odgovarajući koeficijenti složenosti poslova te da visina plate za sve zaposlene prelazi iznos najniže plate za područje FBiH.

Sporazum i saglasnosti

U dokumentu je navedeno kako ne postoji osnova za podizanje tužbi zaposlenih u tijelima vlasti FBiH. Strane potpisnice su također dale saglasnost, a Vlada FBiH će nastaviti restriktivnu budžetsku politiku u cilju ušteda po svim stavkama rashoda budžeta FBiH, navodi se u prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na sporazum o osnovici za obračun plate. Iz Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije razmotrili su prijedlog navedene odluke i nisu imali nikakvih primjedbi. Sporazum je stupio na snagu 11. novembra ove godine, danom objave u “Službenim novinama Federacije BiH”. (Večernji list)