Osiguravajuće kuće iz RS isplivale iz minusa

0

Sektor osiguranja u RS je u prošloj godini poslovao u plusu od 15,8 miliona maraka, što je višestruko bolji rezultat nego godinu dana ranije kada je ovaj sektor bio u minusu, pokazuju podaci iz nerevidiranih izvještaja društava za osiguranje iz RS, koje je dostavila Agencija za osiguranje RS, pišu Nezavisne novine. 

Prema tim podacima, 10 osiguravajućih kuća iz RS je u prošloj godini poslovalo pozitivno s ukupnom dobiti od 21,3 miliona KM, dok su dva društva za osiguranje ostvarila gubitak u ukupnom iznosu od 5,4 miliona maraka.

Posmatrajući dostupne finansijske izvještaje, koji su objavljeni na Banjalučkoj berzi, vidljivo je da je najbolji rezultat u prošloj godini ostvarilo “Nešković osiguranje” sa dobiti od 7,7 miliona maraka, zatim “Brčko gas osiguranje” sa dobiti od 4,5 miliona KM, te “Drina osiguranje”, čija je dobit u prošloj godini iznosila 4,1 milion maraka.  Potom slijedi “Grawe osiguranje” čija je dobit iznosila 1,2 miliona, te “Osiguranje Aura” sa dobiti nešto većom od milion KM i “Osiguranje Garant” koje je poslovalo sa dobiti od 1,07 miliona maraka.

Dobit ostalih osiguravajućih društava koja su poslovala pozitivno manja je od milion maraka, pa je tako “Mikrofin osiguranje” ostvarilo dobit od 906.645 KM, “Triglav” je bio u plusu 567.180, a “Bobar osiguranje” 381.194 KM. Na berzi je dostupan i izvještaj o poslovanju “Dunav osiguranja”, koje je poslovalo sa dobiti od 8.390 maraka. Kada su u pitanju osiguravajuće kuće koje su u prošloj godini poslovale negativno, riječ je o “Wiener osiguranju” čiji je minus bio oko 3,3 miliona maraka, te “Krajina osiguranju” koja je prošlu godinu završila s gubitkom od oko 2,2 miliona maraka.

Iz Agencije za osiguranje RS rekli su da je ukupno obračunata premija društava za osiguranje sa sjedištem u RS u prošloj godini iznosila 171,3 miliona maraka, te je bila veća u odnosu na prethodnu godinu za oko 10 odsto. Oni su precizirali da se od ukupne premije na neživotna osiguranja odnosi 153 miliona maraka ili 89 odsto, dok se na životna osiguranja odnosi 18,3 miliona KM ili 11 odsto.

“Premija neživotnih osiguranja je porasla za oko devet odsto, a životnih za oko 20 odsto”, rekli su iz ove agencije i napomenuli da se ovi podaci odnose na ukupnu premiju koju su društva za osiguranje sa sjedištem u RS obračunala obavljajući poslove osiguranja na tržištu RS i FBiH.

S tim u vezi su kazali da su, od ukupno 171,3 miliona maraka obračunate premije, osiguravajuće kuće sa sjedištem u RS u prošloj godini na tržištu osiguranja u RS ostvarile premiju u iznosu od 142,5 miliona maraka, a na tržištu osiguranja u FBiH u iznosu od 28,7 miliona KM.

Prema njihovim riječima, u RS pored društava za osiguranje sa sjedištem u RS posluju i filijale iz FBiH, koje su u prošloj godini ostvarile premiju u iznosu od 40,2 miliona maraka, tako da je ukupno obračunata premija na tržištu osiguranja u RS iznosila 182,7 miliona KM, i veća je u odnosu na prethodnu godinu za oko sedam odsto.

“U ukupno obračunatoj premiji na tržištu osiguranja u RS neživotna osiguranja učestvuju sa 83 odsto ili 152,2 miliona KM, a životna sa 17 odsto ili 30,5 miliona maraka”, rekli su iz Agencije za osiguranje RS i dodali da je premija neživotnih osiguranja na tržištu RS porasla za oko šest odsto, a životnih za oko 13 odsto u odnosu na 2014. godinu. Milomir Durmić, predsjednik Skupštine Udruženja osiguravajućih društava RS, rekao je da je sektor osiguranja u prošloj godini poslovao u plusu, što je napredak u odnosu na godinu ranije koja je na nivou sektora završena u minusu.

Komentarišući značajan rast premije osiguranja u prošloj godini, Durmić je rekao da je to pogotovo izraženo u rastu životnih osiguranja, koja zadnjih nekoliko godina  bilježe pozitivan trend.

“To na neki način govori o oporavku tržišta osiguranja i ide u pozitivnom pravcu, mada je to i dalje nizak procenat učešća životnih osiguranja u ukupnoj premiji osiguranja”, rekao je Durmić.