Osiguran novac za rekonstrukciju Terminala tečnih naftnih derivata u Bihaću

0

U prostorijama Razvojne Banke FBIH, jučer je održan značajan događaj u oblasti infrastrukturnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine.

Potpisivanjem Ugovora sa Terminalima Federacije za rekonstrukciju Terminala tečnih naftnih derivata u Bihaću, otvara se novo poglavlje u modernizaciji ključnih energetskih objekata u Federaciji BiH.

Terminal Bihać, koji obuhvata pet vertikalnih rezervoara za skladištenje naftnih derivata, suočio se s izazovima zastarjelosti i oštećenjima, što je 2010. godine dovelo do prestanka rada Terminala.

Potpisivanjem ovog ugovora, Terminali Federacije BiH pokazuju predanost modernizaciji i usklađivanju s europskim standardima, što je od vitalnog značaja za energetsku sigurnost i stabilnost regije.

Projekat rekonstrukcije obuhvaća aktivnosti pripreme gradilišta, sanacije i rekonstrukcije rezervoara, zamjenu postojećeg vodovoda i opreme te implementaciju novih tehnoloških i protupožarnih cjevovoda. Također, planirana je i obnova trafostanice, instalacija napojnih kablova, rekonstrukcija zgrade, radionica i spremišta, što će osigurati poboljšanu operativnost i sigurnost objekta.

Hermedin Zornić, predsjednik Uprave Terminala Federacije, istakao je važnost ovog projekta u kontekstu dugoročne strategije razvoja energetskog sektora. Ovaj korak omogućava kontinuitet investicija i doprinosi ispunjenju obaveza prema zakonodavstvu EU i energetskoj zajednici.

– Potpisivanjem ovog kreditnog aranžmana Razvojna  banka FBIH je stvorila uvjete Terminalima Federacije da nastave realizaciju projekta Bihać, i da kroz dinamiku  naših planiranih investicionih ulaganja, sukladno zakonu o naftnim derivatima  i Direktive Vijeća EU te ugovora sa Energetskom zajednicom, ispunimo sve ono što je predviđeno i u datim rokovima osposobimo terminal u svakom smislu, tehničko- tehnološkom, građevinskom, instrumentacijskom, protivpožarnom sustavu.

Da nije bilo ovog kreditnog aranžmana mi bi uistinu došli u poziciju da ne možemo potpisati ugovor o početku izvođenja radova sa najpovoljnijim ponuđačem, bez obzira što je projekat i sa aspekta tehničke strane bio spreman, odnosno završen i javni natječaji te odabran najpovoljniji izvođač.

Uistinu, veliko hvala Upravi Razvojne Banke FBIH, posebno gospodinu Trlinu koji je shvatio zajedno sa Vladom Federacije BiH koji je značaj ovog projekta, koji je u ove tri godine u jednom hitnom postupku urađen na način kako smo sustigli sve ono što nam je Direktiva Vijeća EU naložila, a to je da naftni terminali moraju imati obavezujuće rezerve nafte i naftnih derivata za pridruživanje Evropskoj uniji.

Sretan sam i kao prvi čovjek i kao predsjednik Uprave što u ovakvom aranžmanu i ambijentu dobivamo priliku da ne zaustavljamo proces koji je dobio na važnosti izgradnjom trećeg od četiri terminala u Federaciji, a to je Terminal tečnih derivata u Bihaću – izjavio je Zornić.