Još jedna opština u BiH se zadužuje na berzi

0

Opština Foča prvi put će se zadužiti na finansijkom tržištu, i to za 1,5 miliona maraka, piše BiznisInfo.

Skupština Opštine Foča je početkom jula donijela odluku o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom.

Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske je 6. avgusta odobrila emisiju na kojoj će moći učestvovati sva zainteresovana fizička i pravna lica.

Prvom emisijom dugoročnih municipalnih obveznica emitovat će se 15.000 obveznica nominalne vrijednosti 100 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.500.000 KM.

Obveznice se emituju sa rokom dospijeća od devet godina od dana registracije, a kamatna stopa iznosi 3,5 posto na godišnjem nivou.

Datum početka upisa i uplate obveznica je 26.08.2020. godine. Upis i uplata obveznica traju osam dana, zaključno sa 02.09.2020. godine;

Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika.

Emisija će se smatrati uspješnom ako u roku od osam dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60 posto obveznica.