Općina Centar sufinansira nabavku mehanizacije za poljoprivrednike

0

Općina Centar objavila je danas javni poziv za dodjelu novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije.

Kako je navedeno u javnom pozivu uslovi koje kandidat treba da ispunjava za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije su: da podnosilac zahtjeva ima stalno prebivalište i ima prijavljenu biljnu, odnosno animalnu proizvodnju na području općine Centar Sarajevo; da je registrovan kao poljoprivredni proizvođač u Općini Centar Sarajevo i da ima Rješenje o registraciji subjekta kod nadležnog organa; da je podnosilac zahtjeva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) u nadležnoj službi Općine Centar Sarajevo i da je izvršio ažuriranje podataka u tekućoj godini; da podnosilac zahtjeva ima fakturu i/ili fiskalni račun na ime poljoprivrednika odnosno obrta o kupovini nove poljoprivredne mehanizacije u tekućoj godini.

Javni poziv obuhvata dodjelu novčanih podsticaja za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije što zavisi od visine cijene kupljene mehanizacije.

Pravo na dodjelu novčanih podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije, podnosilac prijave na javni poziv može ostvariti samo po jednoj od navedenih kategorija koje su naznačene u javnom pozivu.

Zahtjev/prijavu zainteresovani mogu zajedno sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti, podnijeti direktno na protokol Općine Centar ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu novčanog podsticaja za sufinansiranje nabavke nove poljoprivredne mehanizacije“.

Javni poziv ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu, web stranici i oglasnim pločama mjesnih zajednica.

Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona 033/562-512.

Prijavni obrazac možete preuzeti na info pultu Općine Centar i na sljedećem linku: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava  

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv kao i sadržaj potrebne dokumentacije dostupni su na sljedećem linku: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi