Općina Centar Sarajevo subvencionira kredite za subjekte male privrede

0

U cilju poticanja privrednog razvoja i zapošljavanja Općina Centar je u ovogodišnjem budžetu osigurala 100 hiljada konvertibilnih maraka za subvencioniranje dijela kamatne stope za kreditnu liniju za subjekte male privrede koji posluju na području ove lokalne zajednice.

S tim u vezi, objavljen je 11. septembra 2018. godine u dnevnom listu ”Oslobođenje” i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (rubrika ”Konkursi i oglasi”) Javni poziv poslovnim bankama za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope za subjekte male privrede koji posluju na području općine Centar. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana.

U ovom pozivu je navedeno da banka treba obezbijediti kreditna sredstva subjektima male privrede te nakon zaključivanja ugovora sa Općinom objaviti javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava. Kad je riječ o obavezama banke navedeno je da odobreni krediti po jednom korisniku mogu iznositi do 500 hiljada konvertibilnih maraka sa maksimalnim rokom otplate do sedam godina.

Ponude je potrebno dostaviti poštom ili direktno na protokol Općine Centar, Mis Irbina 1. Sve dodatne informacije vezana za javni poziv mogu se dobiti putem telefona na broj: 033/562-347.